Ny udstillingspulje fra Ny Carlsbergfondet kan søges

Ny Carlsbergfondet vil med en ny pulje støtte udstillinger. Museer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder kan søge puljen, der fremover bliver uddelt halvårligt. Formålet er at stille økonomiske midler til rådighed for professionelle udstillingsaktørers arbejde med at udvikle og gennemføre udstillinger.

Der vil være et særligt fokus på at støtte udstillingsprojekter, der er forankrede i udstillingsstedernes øvrige program, samling og identitet. Med udstillingspuljen ønsker fondet samtidig at sikre, at de midler der uddeles, underbygger bredde og mangfoldighed i forhold til udstillingssteder, køn, kunstnerskaber, medier og kuratoriske perspektiver.

Fakta om Ny Carlsbergfondets Udstillingspulje

Hvem kan søge puljen: Kunstmuseer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder

Ansøgningsfrist: To årlige ansøgningsfrister i foråret og sensommeren. Første ansøgningsfrist er 30. august med forventet svar medio oktober 2023

Mere info: Ny Carlsbergfondet afholder webinar om udstillingspuljen den 21. juni kl. 13-14

Læs mere om puljen her

Publiceret:
17/05/2023