Ny vejledning om statsanerkendelse

På hvilke objektive kriterier bliver et museum egentlig statsanerkendt? Det spørgsmål har gennem en årrække cirkuleret i politiske kredse, og har nu fået Kulturministeriet til at formulere en vejledning. Forud for vejledningen, der netop er offentliggjort, har ODM og Kommunernes Landsforening været inddraget i en uformel høring.

Det er kulturministeren, der ud fra en museumsfaglig vurdering og en politisk behandling beslutter, om et museum skal statsanerkendes. Der er i dag 98 statsanerkendte museer i Danmark, hvor de 97 er medlem i ODM. I løbet af de seneste 12 år har tre museer opnået statsanerkendelse.

 

 

Publiceret:
26/03/2015