Nye medlemmer i det Det Særlige Bygningssyn

Det er en glædelig nyhed, at kulturminister Joy Mogensen har beskikket begge de to medlemmer, som ODM havde udpeget som kandidater til bygningssynet. Således indtræder nu både museumsinspektør på Sydvestjyske Museer Mette Slyngborg og museumschef på Museet Frederiks Værk Frank Allan Rasmussen i synet. Derudover sidder seniorforsker og museumsinspektør Ulla Kjær fra Nationalmuseet i synet, mens kulturarvschef ved Odense Bys Museer Jens Toftgaard fortsætter – nu som ny formand. Fire ud af de i alt 13 medlemmer kommer dermed fra museumsverdenen. Valget af de 13 medlemmer afspejler tydeligt, at der ønskes et stærkere fokus på bygningskulturen i et kulturhistorisk perspektiv. Noget som ODM længe har efterspurgt, og som blev efterkommet ved en ændring af bygningsfredningsloven sidste år.

Det Særlige Bygningssyn værner om landets bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, og bygningssynet er rådgivende organ i forhold til Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling og forvaltning.

Se mere her

Publiceret:
07/10/2019