Nye rapporter giver indblik i museumsvaner i Danmark

Når borgerne i Danmark skal vælge mellem kulturoplevelser indenfor teater, scenekunst, koncerter og museumsbesøg, går turen oftest til museet. 7 ud af 10 borgere har besøgt et museum mindst én gang inden for de seneste 12 måneder, og dermed rangerer museerne i toppen blandt de foretrukne kulturoplevelser i Danmark. Det viser en ny rapport fra Applaus med titlen ’Borgernes kulturforbrug’.

Rapporten, der bygger på svar fra 2.400 respondenter, fokuserer særligt på teater, scenekunst, koncerter og museer. Applaus har i samme ombæring udgivet en undersøgelse af de 15-29-åriges kulturvaner med titlen ’Unge i fokus’, og begge udgivelser rummer relevant viden for museerne.

Viden, følelser og fællesskab motiverer – interesse, pris og manglende tid er barrierer

Respondenterne blev blandt andet bedt om at tage stilling til deres motivationer og oplevede barrierer for at opleve livekultur (dvs. kultur, der opleves ‘live’ i selve kulturinstitutionen). Her konkluderer ‘Borgernes kulturforbrug’ overordnet set, at:

  • viden (17 %), glæde (14 %) og underholdning (11 %) er de største motivationer for at opleve livekultur inkl. museumsbesøg
  • interesse (33 %), økonomi og pris (27 %), tidsmangel (11 %) og geografisk afstand (10 %) udgør de største barrierer for at opleve livekultur inkl. museumsbesøg
Særligt om unges motivation

Rapporten ‘Unge i fokus’ viser, at de 15-29-årige er særligt glade for at besøge museer, der gør brug af interaktive elementer såsom lys, lyd eller berøring. Også økonomiske fordele for unge bliver fremhævet som et tiltag, der kan gøre museumsbesøg mere tilgængelige og relevante for gruppen. Flere angiver dog, at de har svært ved at finde ud af, hvilke museumstilbud der er. Det gælder særligt blandt dem, der ikke bor i en af de større byer.

Rapporterne peger desuden på, at:

  • Museumsbesøg forbindes i høj grad grad med udlandet blandt de 15-29-årige. Det gælder især på storbyrejser, hvor museumsbesøg giver mulighed for at lære om landets historie og kultur.
  • Museerne er den kulturtype, hvor flest har oplevelser sammen med børn. 3 ud af 10 respondenter svarer, at de har børnene med, når de besøger et museum.
  • Der er relativt få (1 ud af 10), som tager alene afsted til kulturoplevelser – men hvis de gør, gælder det oftest museumsbesøg samt klassisk koncert og opera.

Læs hele rapporten ‘Borgernes kulturforbrug’

Læs hele rapporten ‘Unge i fokus’

Publiceret:
24/04/2024