Nye regler kan koste museer dyrt

ODM’s Forvalternetværk har gjort opmærksom på, at en administrativ ændring hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan blive både bekostelig og ødelægge incitamentet til selv mindre arrangementer på landets museer. Fremover skal arrangementer af en (ret lille) størrelse, af sikkerhedsmæssige årsager, have en ekstern rådgiver til at udarbejde en såkaldt 'pladsfordelingsplan'. En plan der før blev udarbejdet af lokale brandmyndigheder – og uden nævneværdige omkostninger. Der regnes fremover med en pris på 5.000-6.000 kroner – og udgiften skal alene afholdes af arrangøren. Ændringen vil uden tvivl komme i vejen for mange museers arrangementer, hvilket ODM agter at gøre opmærksom på i det ansvarlige Boligministerium.

Læs mere her

Publiceret:
20/11/2019