Nye tal: Danskerne stormede på museum i sommerferien – men den hellige grav er langt fra vel forvaret

Hele 85 % af museerne har oplevet et større antal besøgende i sommerferien 2020 end i sommeren 2019.  Det viser en dugfrisk undersøgelse blandt ODM’s medlemmer, som dog også peger på stor økonomisk usikkerhed blandt mange museer – og nogle står i problemer til halsen. (Du finder link til undersøgelsens resultater nedenfor).

ODM har efter sommerferien spurgt sine medlemmer, hvordan det egentlig gik denne sommer. Hvad med den halve entré? Havde den betydning? Hvordan endte sommerens besøgstal set i forhold til 2019? Og hvordan ser museernes situation så ud nu?

Den overordnede tendens i forhold til sommerens besøgstal er klar:

Danskerne strømmede til museerne i meget større stil end vanligt. Af de 85 %, som oplevede en stigning, kunne mere end halvdelen notere sig en stigning på 50% eller derover.

Nils M. Jensen, direktør i ODM, siger:

”Vi er virkelig begejstrede over, at danskerne i den grad har gjort brug af museerne i sommerferien. Det betyder, at flere, som før hang i ringhjørnet, nu ser lys forude, og optimismen spirer. Det er dog nu ekstremt vigtigt at huske de museer, som fortsat lider voldsomt pga. nedlukningen i foråret, og som stadig må se langt efter de vanlige besøgstal. Det er trods alt hvert sjette museum, og der skal vi også holde fokus. Det handler om at bevare vores væsentlige, kulturbærende institutioner.”

Sommerpakken hjalp, men staycation gjorde udslaget

Stort set alle museer, som ikke i forvejen har gratis entré, har benyttet sig af muligheden for at give halv entré til deres besøgende i skolernes sommerferie. Men når det kommer til årsagen til den store mængde besøgende, vurderer flertallet, at det er de mange danske turister i området, der har haft langt den største betydning. Blandt de øvrige seks parametre, der spørges til, slås den halve entré og vejret om 2. og 3. pladsen, mens færre udenlandske turister, særlig aktivitet på museet og markedsføring tager de øvrige pladser.

Spørger man til, om museerne fortsat ønsker halv entré, er billedet dog blandet. En tredjedel siger nej, en anden tredjedel siger ja, men kun med fortsat kompensation fra staten. Nogle peger på, at ordningen med fordel kunne indføres i fx efterårsferien og andre skoleferier. En del mener, at sommerpakken er en engangsforestilling, som ikke vil kunne gentages, og at man i øvrigt vil miste effekten, hvis rabatten bliver permanent.

Nogle steder har den store tilstrømning af besøgende i sommeren næsten opvejet manglen på internationale turister og bødet gevaldigt på forårets nedlukning, men det gælder langt fra alle steder, og især nogle af de store museer i hovedstadsområdet, men også andre større byer, er hårdt ramt.

De fleste holder skindet på næsen, andre står i problemer til halsen

Undersøgelsen viser, at der er en meget stor spredning i museernes økonomiske situation, men flertallet forventer tab set i forhold til 2019. Således forventer 2 ud af 3 en lavere omsætning i 2020 end i 2019 – og heraf halvdelen et markant tab på 21-50 %. Hvert sjette museum angiver et tab på mere end 41 %. Hvert tredje museum forventer at gå ind i 2021 med en reduceret medarbejderstab, for de flestes vedkommende en reduktion på 5-10 %.

Nils M. Jensen, direktør i ODM, siger:

”En tredjedel af museerne angiver, at de klarer sig ok, mens en anden tredjedel angiver, at de er hårdt ramt, men klarer skærene med besparelser og hjælpepakker. Men for hvert sjette museum er situationen virkelig tilspidset, de oplever stort omsætningsfald, nogle har eller får snart likviditetsproblemer, og de angiver selv, at de får virkelig svært ved at få det til at løbe rundt. Blandt disse er nogle af de store, kulturbærende institutioner, som traditionelt er afhængig af udenlandske turister. Disse museer får brug for yderligere økonomisk hjælp.”

Læs mere

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
14/08/2020