Nye tal: Efterårets museumsbesøg og kulturpolitik i valgkampen

En rundspørge blandt ODM’s medlemmer viser, at 72 % af museerne har haft samme eller et højere antal besøgende i efterårsferien set i forhold til sidste år. Samtidig viser et nyt Kulturbarometer, at hver tredje borger planlægger at besøge et museum inden for de kommende to måneder, hvilket er samme niveau som ved Kulturbarometer-målingen fra september. I et bredere perspektiv viser Kulturbarometret desuden, at hver fjerde vælger svarer ja til, at kulturpolitikken har indflydelse på deres kryds til det kommende valg.

Museernes efterårsferie 2022

44 % oplevede højere besøgstal i årets efterårsferie sammenlignet med 2021, mens godt hver fjerde museum oplevede et mere tøvende publikum og ikke har haft lige så mange gæster i år. Den resterende fjerdedel oplevede et uændret niveau.

 • Blandt de museer, som har lavere besøgstal i efterårsferien 2022 end i 2021, har 6 ud af 10 oplevet et fald på 10-25 %, mens 4 ud af 10 har oplevet et fald på 26-50 %.
 • Blandt de museer, som har haft flere besøgende i efterårsferien 2022, oplever knap halvdelen en stigning på 10-25 %, godt hver tredje en stigning på 26-50 %, mens 17 % har oplevet en stigning på mere end 50 % ift. 2021.

Kulturbarometer oktober 2022

Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter.

Denne måling er foretaget efter valgudskrivelsen og inkluderer derfor en række interessante kulturpolitiske spørgsmål. Blandt andet er det bemærkelsesværdigt, at hver fjerde borger har erklæret sig helt eller lidt enig i, at kulturpolitikken har indflydelse på, hvor de sætter deres kryds til det kommende valg.

Kulturpolitik og Folketingsvalget 2022
 • 26 % er lidt eller helt enige i, at kulturpolitikken har indflydelse på, hvor de sætter deres kryds til det kommende Folketingsvalg, mens 42 % er uenige.
 • 54 % er lidt eller helt enige i, at det skal være billigere eller helt gratis at besøge statslige og stats-anerkendte museer, kunsthaller og oplevelsescentre.
 • 48 % er enige i, at der skal være færre regler og mindre bureaukrati for kulturinstitutioner, -virksomheder og -foreninger.
 • 43 % er enige i, at der skal større geografisk spredning på kunst- og kulturtilbud.
 • 41 % er enige i, at kunst og kultur skal fylde mere i grundskolen.
Forventninger til kulturforbrug
 • 51 % forventer at besøge en biograf i de kommende måneder.
 • Borgernes næstmest forventede kulturoplevelser i de kommende to måneder er museumsbesøg (31 %), koncerter (24 %) og scenekunst (23 %).

Flertallet af borgerne føler sig trygge ved at deltage i kulturoplevelser (mellem 56 % og 74 % er trygge eller meget trygge på tværs af alle adspurgte optioner).

Fortsat økonomiske udfordringer i forhold til lysten til at opleve kultur
 • 51 % har fået mindre eller meget mindre lyst til at opleve professionel kunst og kultur pga. stigende udgifter for forbrugs- og konsumvarer. 50 % har fået mindre lyst pga. stigende udgifter til energi og gas. Der ses kun en minimal forskel i ift. den sidste måling.
 • For borgere med pasningskrævende børn er den negative effekt steget markant siden den sidste måling i september (forbrugsafgifter: 75 % i oktober vs. 65 % i september, energi og gas: 73 % vs. 58 %), mens der kun ses minimale forskelle for borgere uden (forbrug: 47 % vs. 49 %, energi og gas: 46 % vs. 46 %). 
 • 70 % af de 18-34-åriges lyst til kulturoplevelser er negativt påvirket af stigende forbrugs- og konsumudgifter. Dette er en stigning på 10 % ift. sidste måling i september.

Dette kulturbarometer er gennemført 13.-19. oktober 2022 af Epinion på vegne af Applaus.

Publiceret:
28/10/2022