Nye tal for sommersæson 2023: Museer har genvundet tabt terræn

Dugfriske tal for sommerens besøgstal på danske museer underbygger den tendens, der begyndte i 2022: Museerne er ved at være ude af coronaens skygge. Næsten 9 ud af 10 museer har haft samme (18%) eller bedre (69%) besøgstal i årets sommerferie sammenlignet med sidste år. Ved at sammenligne med tidligere målinger kan vi se, at de fleste museer dermed er tilbage på niveauet præ-corona. I hvert fald, når det gælder sommerferien. Hvordan årets samlede besøgstal ender, kan vi af gode grunde ikke sige noget om endnu.

Godt 2,2 mio. gæster lagde i sommerferien 2023 vejen forbi de 80 museer, der har svaret på undersøgelsen. Tilsvarende tal for undersøgelsen i sommeren 2022 var godt 2 mio. gæster (78 besvarelser) – i 2021, som var præget af coronarelaterede restriktioner, var tallet 1,5 mio. gæster (79 besvarelser).

Ude af coronaens skygge

Med et besøgstal for sommerferien 2023, der for næsten 7 ud af 10 museer ligger et godt stykke over det tilsvarende tal for 2022, ser museerne – når det gælder sommerferien – ud til at have rystet coronaens skygge af sig.

Af de museer, som i år har oplevet et fald i besøgstallet sammenlignet med 2022, angiver flere, at de faktisk har oplevet et normalt antal gæster i år. Det højere tal i 2022 skyldtes en helt særlig event eller begivenhed i netop 2022.

Nogle af de museer, som har fået besøg af flere gæster i sommerferien i år, angiver blandt andet øget markedsføring og særlige udstillinger eller events som udslagsgivende.

Sommervejr og indenlandske turister

Juli 2023 blev en våd og blæsende en af slagsen, og netop vejret denne sommer er det enkeltstående parameter, som flest museer (47 %) peger på som mest betydningsfuldt i forhold til besøgstallet. Det skal her bemærkes, at der blandt museer med lavere besøgstal ikke er en overrepræsentation af frilandsmuseer eller museer med store udendørsarealer. Vejrets betydning ser altså ud til primært at have været positiv for besøgstallene.

Herefter kommer antallet af indenlandske turister, som en tredjedel angiver har haft stor betydning.

Hele undersøgelsen kan hentes her

Publiceret:
24/08/2023