Nye tal tydeliggør krisen: Museerne manglede millioner af gæster i 2020

En ny undersøgelse fra ODM dokumenterer, at 2020 for langt de fleste museer blev et hårdt og kritisk år.

Undersøgelsen, som er besvaret af halvdelen af ODM’s museumsmedlemmer, viser, at de danske museer sidste år samlet set mistede over en tredjedel af deres gæster sammenlignet med 2019.

Det svarer til, at mere end 3 millioner færre gæster gik gennem museernes tælleapparater end i 2019. De reelle tal er endda væsentligt højere, da vi alene har data fra halvdelen af vores museumsmedlemmer.

(Find link til alle undersøgelsens resultater nederst på siden.)

Lav omsætning og smalhals prægede 2020
De fleste museer kom igennem 2020 med skindet på næsen, men ikke uden væsentlige besparelser, personalereduktioner og tabt omsætning. 6 ud af 10 museer fik en lavere omsætning i 2020 end i 2019, heraf knap halvdelen på mere end 25%. Hvert fjerde museum oplevede et omsætningstab på over 40 % ift. 2019. 20 % af museerne forventer samme omsætning som i 2019. De få museer, som forventer højere omsætning, angiver museumsåbning i 2020, åbning af nye besøgssteder og en god sommer som årsager.

Ca. hvert tredje museum har gjort brug af lønkompensation, ligesom en tredjedel har gjort brug af kompensation af faste omkostninger. Men det største hit – og den hjælpepakke, som flest vurderer, har været til størst gavn – er sommerpakken med halv entré, som 9 ud af 10 museer benyttede.

Flemming Just, formand for ODM, siger:
”Vi glæder os over solstrålehistorier fra de museer, som klarede 2020 bedre end forventet, men det er desværre fåtallet. Nedlukning og restriktioner slider på museerne, økonomien er presset, og vi ved, at især de store, publikumstunge museer har betydelige udfordringer. Vi vil gerne opfordre både regering, kulturordførere og genstartsteamet til at tænke i, at en gentagelse af sommerpakken kunne være en mulighed for at stimulere museumsbesøgene efter en genåbning. Det er også ekstremt vigtigt, at de generelle hjælpepakker fortsætter, så længe der er restriktioner.”

Differentieret genåbning bør rykke museerne frem i køen
I eksperternes rapport med anbefalinger til genåbning, som udkom i onsdags, er museer kategoriseret under Kultur & Idræt, og er som primært indendørs institutioner placeret relativt langt nede i genåbningsrækken.

Flemming Just, formand for ODM, siger:
”Jeg synes, det er værd at bemærke, at eksperternes rapport med anbefalinger til genåbning igen bruger skellet mellem indendørs og udendørs kultur og idræt som væsentligt parameter. Hvorfor ikke i stedet prioritere efter, hvor meget fysisk kontakt, der er? Museerne har god plads, der er ingen fysisk kontakt mellem gæsterne, og vi har allerede systemerne til god publikumskontrol.”

Eksperterne peger da også i de uddybende bilag på, at kultur er en meget heterogen kategori, og museer fremhæves sammen med biblioteker som eksempler på steder med ”god mulighed for at afvikle aktiviteter med gode smitteforebyggende foranstaltninger (ensretning, forhindring af mylder mv.” (s. 59).

Ifølge den europæiske museumsorganisation, NEMO, har der da hidtil heller ikke været et eneste tilfælde, hvor et museum har været hotspot for smittespredning.

Læs mere

 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona
 

Publiceret:
15/01/2021