Nye undersøgelser: Coronapas lægger en dæmper på kultursulten

Museerne er åbne og i løbet af maj følger resten af kulturen med. ODM er, på museernes vegne, med i flere undersøgelser om befolkningens tilbagevenden til kulturen. To nys udkomne undersøgelser fra hhv. Applaus/Rambøll (Kulturbarometret) og Epinion (Sådan rejser danskerne) viser, at der heldigvis er stor lyst til igen at besøge kulturens tilbud. De fleste synes generelt, at krav om coronapas er en god idé – men for en betydelig del af befolkningen lægger det desværre en gevaldig dæmper på viljen til rent faktisk at indløse billet. Det er simpelthen for besværligt at skulle testes før et besøg på fx museum eller zoologisk have. 

Stor lyst til at opleve kultur og sport – men forbruget følger ikke med

Ifølge Kulturbarometret har covid-19 situationen for 26 % af borgerne øget lysten til at opleve kultur og sport i Danmark, mens 18 % har fået mindre lyst. 45 % angiver, at de hverken har fået mere eller mindre lyst til kultur- og sportsoplevelser, og 10 % opsøger slet ikke kultur- og sportsoplevelser.

Mere end hver tredje borger har i høj eller meget høj grad savnet kultur- og sportsoplevelser under coronapandemien, og kun 15 % angiver, at de slet ikke har savnet det. 

Når det kommer til, hvad de adspurgte forventer at deltage i, svarer hele 32 %, at de inden for den kommende måned forventer at besøge et museum. Men når der spørges til borgernes forventning til forbrug, falder entusiasmen noget. Kun knap hver tiende forventer at bruge flere penge på kultur- og sportsoplevelser de kommende tre måneder, 19 % forventer at bruge færre penge, mens 20 % slet ikke forventer at bruge penge på denne type oplevelser. 

Coronapasset giver tryghed, men er samtidig en besværlig barriere

Kulturbarometret har også spurgt ind til, hvad de vigtigste tryghedsgivende foranstaltninger ved oplevelse af kultur og sport er, og her angives coronapas (60 %), håndsprit (58 %), afstand (56 %) og mundbind (52 %) som de væsentligste. Den generelt positive holdning til coronapasset genkendes i Epinionundersøgelsen, hvor 65 % angiver, at de synes det er en god idé, at det er indført testkrav, når man besøger attraktioner. 

Desværre peger samme undersøgelse samtidig på en mulig forklaring på, at borgernes lyst til kultur ikke nødvendigvis udmønter sig i besøg. Op imod hver tredje borger forventer færre besøg end vanligt på attraktioner de kommende måneder – fra april til august. Det samme gælder 42 % af børnefamilierne. Og den største hindring angives at være kravet om coronapas: ”Det er for besværligt at skulle testes inden besøget”.

At coronapasset hindrer en del gæster i at besøge museer, genkendes også ude i museumslandskabet, hvor ODM fra flere museer erfarer, at det er småt med gæster – nogle oplever også gæster, som vender om i døren. Det gælder ikke mindst i egne af landet, hvor der ikke lige er en testfacilitet rundt om hjørnet. 

Vil coronapasset tage luften ud af sommerpakken?

Regeringen har i dag, 6. maj, præsenteret en sommerpakke, dog uden reelt at sige noget om indholdet. Ser vi på sidste års sommerpakke, var den med til at styrke danskernes rejselyst til blandt andet museer rundt om i landet, som kunne byde på halv entré. Men når en stor del af borgerne forventer færre besøg på attraktioner henover sommermånederne, kan vi frygte, at en evt. lignende sommerpakke vil blive noget flad i år. Effekten kan blive væsentlig mindre, hvis folk – og især børnefamilier – vælger museerne fra pga. testkravet. Vi kan få særligt svært ved at tiltrække dem, som ikke så ofte kommer på museum i forvejen.

Derfor anbefaler ODM, at coronapasset udfases på museerne – især i sommermånederne. Samtidig trækker det gevaldigt på museernes ressourcer at tjekke alle gæsters coronapas, hvilket er endnu mere kritisk, når det samtidig giver færre gæster. I fald kravet om coronapas fastholdes, vil det give god mening at indføre stikprøvekontrol på museerne – som det eksempelvis allerede er indført på landets universiteter – frem for kontrol af alle. 

 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
06/05/2021