Nye vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

På den ekstraordinære generalforsamling den 22. maj 2017 blev flere forslag om mindre ændringer i ODM’s vedtægter vedtaget. Det skete på baggrund af, at medlemmerne på ODM’s ordinære generalforsamling, den 27. april 2017, havde stemt for en række mindre konsekvensændringer, hvorimod en række ændringer vedr. medlemskab, forhold vedr. generalforsamlingen og godkendelse af regnskab ikke umiddelbart kunne vedtages, men af forsamlingen blev bedt kvalificeret med henblik på senere behandling.

Da der ikke var tilstrækkeligt fremmødte til den ordinære generalforsamling til at vedtage ændringerne (der kræves 2/3 fremmøde af alle stemmeberettigede til ændringer i vedtægterne), var der derfor indkaldt til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling, hvor der, jf. vedtægterne, ikke er krav om antal fremmødte, men blot om simpel stemmeflerhed. På den ekstraordinære generalforsamling blev ændringerne enstemmigt vedtaget. 

Se ændringerne til vedtægterne her

Hent de nye vedtægter her

Se referat fra den ekstraordinære generalforsamling her

Publiceret:
30/05/2017