Nyt EU-støtteprogram: Et kreativt Europa 2021

Det nye program ”Et Kreativt Europa” støtter i perioden 2021-2027 kultur- og filmprojekter, som er udviklet af aktører fra de europæiske lande, heriblandt kulturarvsinstitutioner. Programmet kan ikke søges af individuelle udøvere.

Ud over et kontant tilskud giver programmet mulighed for at skabe kontakter, netværk og partnerskaber på tværs af grænserne.

Programmet har i lyset af corona-pandemien bl.a. fokus på at støtte projekter, der sigter på at genoprette kulturen, styrke publikumsudviklingen, øge adgangen til kultur og understøtte den digitale og grønne omstilling på kulturområdet.

I lyset af  corona-pandemien er budgettet øget med over 7 mia. kr. i forhold til det tidligere program.

Publiceret:
25/06/2021