Nyt om coronapas på museer

Epidemikommissionens indstilling er nu offentliggjort, og det kaster lys over nogle af de hidtige uklarheder. 

Epidemikommissionen indstiller at genindføre krav om coronapas for at få adgang til lokaler, lokaliteter og aktiviteter ud fra følgende kriterier:

  •  Mange mennesker er samlet (mere end 200 personer indendørs/mere end 2.000 personer udendørs). 

Ved den nærmere afgrænsning af relevante lokaler og lokaliteter har Epidemikommissionen i visse tilfælde lagt vægt på, om coronapas er muligt at implementere umiddelbart.

  • der på ny indføres krav om coronapas for at få adgang til følgende lokaler, lokaliteter og arrangementer med over 200 tilskuere/deltagere mv. indendørs (fx forstået som det antal billetter, der udbydes ved fx biograf, teater, idrætshal) og 2.000 tilskuere/deltagere mv. udendørs (fx forstået som det antal billetter, der udbydes), og uanset om der er tale om siddende eller stående tilskuere/deltagere mv.:

Regler for coronapasset
Epidemikommissionen indstiller følgende regler for et gyldigt coronapas:

  • Et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 96 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
  • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 6 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis, 
  • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis. 

Undtagelser:

  • Børn under 15 år
  • Undtagelsesordningen genindføres samtidig med coronapasset, så kommunerne igen skal udlevere dokumentation for, at man er undtaget for test af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
Publiceret:
12/11/2021