ODM afventer svar på udfordring med persondataforordning

Om få måneder træder EU’s nye persondataforordning i kraft. Den får blandt meget andet indflydelse på, hvordan museerne skal beskytte og håndtere persondata i samlinger og arkiver. Men i forordningen findes kun en artikel, der forholder sig til beskyttelse og håndtering af persondata i museernes samlinger. Og den er svær at omsætte og forholde sig til i praksis.

Hvorvidt Slots- og Kulturstyrelsen får til opgave at koordinere og eventuelt forestå de statslige og statsanerkendte museers udfordringer i forhold til persondataforordningen, er endnu uvist. Svaret vil først komme, når Kulturministeriet som helhed har besluttet, hvordan ministeriet skal sikre, at såvel de statslige som de selvejende institutioner følger forordningen.

”Kulturministeriet vil i den nærmeste fremtid komme med en samlet udmelding, samt en vejledning til brug for interessenter på Kulturministeriets område,” lyder Slots- og Kulturstyrelsens skriftlige svar på ODM’s forespørgsel om, hvilket ansvar, styrelsen agter at påtage sig i forhold til persondataforordningen.

Publiceret:
02/03/2018