ODM bliver en del af nyt kulturnetværk i Dansk Erhverv

ODM deltog den 2. september i et møde med en lang række af kulturens andre brancheorganisationer hos Dansk Erhverv (DE). Formålet med mødet var at starte et fælles netværk for kulturens aktører. For ODM ligger det lige for at deltage. De senere år har ODM flere gange arbejdet sammen med DE – og for den sags skyld andre erhvervsorganisationer, primært omkring museernes oplevelsesøkonomiske muligheder. Deltagelsen i det nye netværk i Dansk Erhverv ligger i forlængelse heraf.

Nils M. Jensen, direktør i ODM, siger:
”ODM er på mange måder museernes fælles stemme. Vi arbejder politisk og i offentligheden for at fremme museernes sag, og vi har en række faglige netværk og efteruddannelse af høj kvalitet. Det går vi ikke på kompromis med. Men vi er meget opmærksomme på at indgå i relevante samarbejder, som kan styrke museernes position yderligere, og derfor har ODM’s bestyrelse besluttet, at ODM bliver en del af Dansk Erhvervs nye kulturelle netværk. Coronakrisen har været med til at understrege behovet for et netværk af den kaliber, som kan tale kulturens fælles sag”.

Netværket forventes at konsolidere sig i løbet af efteråret.

Publiceret:
11/09/2020