ODM er med i Dansk Turismes Advisory Board

Med et mål om at få flere turister til Danmark har Erhvervs- og vækstministeren nu udpeget de personer og organisationer, der i forbindelse med den nye lov om turisme skal udgøre det nyoprettede Dansk Turismes Advisoryboard, som skal rådgive Det Nationale Turismeforum.

ODM’s direktør Nils M. Jensen er en af 18 repræsentanter fra forskellige erhvervs-, turisme- og interesseorganisationer og myndigheder, der har fået en plads i rådet. Dermed er ODM kommet et stort skridt nærmere ønsket om at få større indflydelse på udformningen af nationale strategier på turismeområdet. Ifølge Kulturstyrelsens brugerundersøgelse 2013 har hver fjerde besøgende på de danske museer bopæl i udlandet, og det forventes, at antallet stiger, da særligt kulturturisme er i vækst.

 

 

Publiceret:
22/01/2015