ODM har fået ny bestyrelse

To nye medlemmer blev valgt ind i ODM's bestyrelse, da den ordinære generalforsamling blev afholdt den 19. april 2018: Lise Ræder Knudsen, konserveringscentret i Vejle og Gitte Ørskou, KUNSTEN i Aalborg 

Bestyrelsen består herefter af: 

Flemming Just, formand, direktør, Sydvestjyske Museer. Bo Skaarup, næstformand, museumsdirektør, Naturhistorisk Museum Aarhus. Gitte Ørskou, næstformand, direktør, KUNSTEN i Aalborg. Anja Olsen, museumschef, Forstadsmuseet og Cirkusmuseet. Anne-Mette Villumsen, museumsleder, Skovgaard Museet. Berit Anne Larsen, formidlingschef, Statens Museum for Kunst. Iben Bækkelund Jagd, vicedirektør, ROMU. Jesper Stub Johnsen, vicedirektør, Nationalmuseet. Lisette Vind Ebbesen, museumsdirektør, Skagens Kunstmuseer. Lise Ræder Knudsen, leder, Konserveringscentret i Vejle. Nikolaj Scharff, samlingschef, Statens Naturhistoriske Museum. Suppleanter: Claus K. Jensen, museumsdirektør, Vardemuseerne. Mette Sandhoff Mansa, museumsleder, Kastrupgårdsamlingen. Mette Thybo, museumsdirektør, Naturama

Senest har bestyrelsen den 7. maj 2018 konstitueret sig med Flemming Just, Sydvestjyske Museer, der fortsætter som formand. Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum Aarhus, der beholder sin næstformandspost, og Gitte Ørskou, der tiltræder som ny næstformand og erstatter Iben Bækkelund Jagd, ROMU.

Se alle medlemmer af ODM's bestyrelse her

Se årsberetning 2017

Publiceret:
07/05/2018