ODM indstiller kandidat til Det Særlige Bygningssyn

Som følge af en ændring i bekendtgørelsen for Det Særlige Bygningssyn skal ODM i fremtiden indstille en (ekstra) kulturhistorisk orienteret kandidat til Det Særlige Bygningssyn. Det er et længe næret ønske og en sejr, at der nu sikres større bevågenhed om netop de kulturhistoriske værdier i bevaringssammenhænge. 

Det har hele tiden været en udfordring i Det Særlige Bygningssyn, at man overvejende har forholdt sig til arkitektur-æstetiske forhold i fredningsarbejdet. Med yderligere kulturhistorisk ekspertise styrkes den kulturhistoriske viden og arbejdet med at se bredere på bygninger og bygningers samlede kulturmiljø. 

Selv med udpegningen af yderligere kulturhistorisk ekspertise er der dog ikke tale om en udligning af den hidtil skæve repræsentation. ODM havde således gerne set en reel ligeværdig repræsentation, der også afspejler det store arbejde, som mange statsanerkendte museer yder i henhold til Museumslovens Kapitel 8, §23, hvor ikke mindst arbejdet med at sikre væsentlige bevaringsværdier i bredere definerede kulturmiljøer fylder.

Publiceret:
04/07/2018