ODM-medlemmer mister penge på finansloven

Aftalen om finansloven for 2016 blev indgået 19. november mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. I alt bliver kulturområdet beskåret med 336,9 mio. kroner over fire år. I kulturminister Bertel Haarders svar til Folketingets Kulturudvalg, om omfanget på det såkaldte omprioriteringsbidrag, ses hvilke organisationer, der er omfattet af besparelserne. Herunder også de statsanerkendte museer, der de næste fire år står til en årlig besparelse på 2 %, og desuden mister 33 % af den bevilling, der tidligere var strategiske midler til udvikling af museumsområdet.

Regeringen omprioriterer

Aftaleparterne bag finansloven har i øvrigt lavet følgende prioritering i forhold til den danske kulturarv: omprioritering på 2 % af bevillingerne til Statens Kunstfond, svarende til 9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til en række udvalgte initiativer. Der er desuden afsat i alt 36 mio. kr. i 2016-2019 til:

• 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 til formidling af Danmarks historie for børn og unge
• 3,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til digitalisering af dansk film
• 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til ordnet.dk
• 1,0 mio. kr. årligt i 2016-2019 til Skibsbevaringsfonden
• 1,5 mio. kr. i 2016 til runesten m.v.
• 1,5 mio. kr. i 2016-2017 årligt til markering af de danske vestindiske øer
• 1,5 mio. kr. i 2018-2019 årligt til yderligere kulturinitiativer

Publiceret:
26/11/2015