ODM mener: Om museernes opgørelse af besøgstal

”Museerne angiver de årlige besøgstal som en samlet sum af det enkelte museums besøgende. Men besøgstallet kan både indeholde besøgende i museets særudstillinger og permanente udstillinger, på frilandsmuseet samt publikum ved andre formidlingsaktiviteter, der afholdes af museet. Det kan for eksempel være guidede vandringer i kultur- og naturlandskabet, historieformidlende sejladser og særarrangementer ved historiske bygninger, fortidsminder og kunstværker i det offentlige rum.”

Sådan står der i Kulturministeriets rapport om museernes formidling – fra 2006, vel at mærke. Der er således intet nyt i den praksis, som onsdag den 14.6.17 vakte opmærksomhed i medierne på baggrund af en forside såvel som sektionsforside i Politiken.

Det er hos ODM derfor en velkendt – og velkommen – debat.

Udfordringen er helt enkelt, at opgørelsesmulighederne ikke er præcise nok, og at de felter, som museerne skal udfylde i Danmarks Statistik, ikke matcher anvisningerne. Læg dertil, at museerne har mange andre ”brugere” gennem webformidling og mange andre borgerhenvendelser, som ikke tælles med eller gøres op.

ODM har løbende gjort opmærksom på denne problematik. Senest da Danmarks Statistik offentliggjorde museernes besøgstal i 2016 (samt i 2015). Her fremhævede ODM, at tallene er svære at sammenligne, og at besøgstal ikke bør stå alene som måleparameter.

Besøgstallene viser dog, alt andet lige, at rekordmange mennesker benytter museerne i disse år. Også tilfredshedsundersøgelserne er markant positive.

I ODM’s optik er det et forældet syn at anse museumsgæster alene som et tal. Det vigtigste er, at borgerne og turister i stigende grad bruger museerne og generelt er tilfredse.

ODM ser derfor meget gerne, at muligheden for at indberette og opgøre museumsbesøgstallene både justeres og præciseres, så de forskellige brugerkategorier kan opgøres – og der kan indhentes kvalitative data. På den måde vil der også være mulighed for at understrege, at museumsformidling og museumsgæsterne i dag er meget mere end udstillingsbesøg.

Nils M. Jensens debatindlæg i Politiken mandag den 19. juni: 

Publiceret:
14/06/2017