ODM’s Arkæologiske Udvalg opfordrer til større videndeling

Arkæologiske udgravningsdata og forskningsresultater bør i videst muligt omfang og med færrest mulige restriktioner være tilgængelige for videre forskning og den brede offentlighed. ODM’s Arkæologiske Udvalg har skrevet notat med anbefalinger til god skik for adgang til og anvendelse af arkæologiske data. Læs her.

Publiceret:
28/11/2017