ODM’s formand i fælles rådgivende udvalg for kulturstatistik

Kulturministeriet og Danmarks Statistik har etableret et nyt fælles rådgivende udvalg for kulturstatistik. Formålet er at styrke den statistiske dækning af kulturlivet. Det er i kommissoriet beskrevet, at udvalgets medlemmer skal kommentere på igangsatte initiativer, pege på områder, der er underbelyst statistisk og være retningsanvisende for behov og anvendelse af statistik og data på kulturområdet.

Det har længe været et udtalt ønske at få bedre statistik på museumsområdet, hvorfor ODM’s formand har takket ja til at indtræde i det nye udvalg. 

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside (link ikke længere aktivt – november 2020)

Publiceret:
19/12/2018