ODM’s nye bestyrelse er konstitueret

Torsdag den 25. april 2024 afholdt ODM sin ordinære generalforsamling på Vartov i København.

Nye bestyrelsesmedlemmer

I alt fem bestyrelsesposter var på valg: tre fra den kulturhistoriske sektion og to fra den kunstfaglige sektion.

Søren Bak-Jensen genopstillede til den ene post på kulturhistorisk sektion og blev genvalgt. Til de to øvrige poster på valg i kulturhistorisk sektion blev Anni Mogensen (M/S Museet for Søfart) og Ulla Schaltz (Museum Lolland-Falster) valgt.

Til de to poster på valg i kunstfaglig sektion blev Anna Schram Vejlby (Fuglsang Kunstmuseum) og Lise Jeppesen (Randers Kunstmuseum) valgt.

Suppleanter

Alle tre suppleantposter var på valg.

Som suppleant for den kulturhistoriske sektion blev Carina Serritzlew (Mark | Museet for en Ny Danmarkshistorie) valgt.

Suppleantposterne på den naturhistoriske og kunstfaglige sektion er vakante.

Konstituering

Den 30. april konstituerede bestyrelsen sig med Claus K. Jensen som forperson samt Søren Bak-Jensen og Tine Blicher-Moritz som næstforpersoner.

Se bestyrelsens sammensætning her

Hent ODM’s årsberetning her

Publiceret:
03/05/2024