Opløftende nyt ved rente- og afdragsfrie lån i Arbejdsmarkedets Feriefond

På vegne af mere end 30 større og mindre museer og andre attraktioner i hele landet var ODM d. 24.5 til endnu et møde med den politisk ansvarlige, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Her stillede ministeren os i udsigt, at der snart ville komme ”en tilfredsstillende løsning for de af låntagerne, som vi repræsenterede”, og at problemkomplekset ville være afdækket hen over sommeren, antagelig med en løsning i august. Ministeren ville dog ikke afsløre løsningen, da det politiske arbejde endnu ikke er tilendebragt. På mødet meddelte ODM, at vores udgangspunkt stadig er eftergivelse af lånene, som lovet gennem årene, hvortil ministeren replicerede, at det var han klar over, og at netop det synspunkt havde været nævnt i den politiske proces. Der er således grund til at være fortrøstningsfulde, for at der kommer en god politisk løsning på miseren. Før armene kommer helt i vejret, mangler vi dog endnu at se det endelige resultat. 

Medens vi venter, kan vi henlede opmærksomheden på to beslutningsforslag, stillet af Enhedslistens Christian Juhl, der blev 1.-behandlet i Folketingssalen d. 17.5.18. Forslagene er stillet primært med det formål at fremme en varig løsning på problemstillingen og handler om, at Feriefonden fortsat skal kunne låne midler til museer og lignende institutioner, og at beskæftigelsesministeren ikke skal kunne hæve midler af feriefondens grundkapital. Ved 1.-behandlingen, der varede i mere end en time, afsløres intet af forligspartierne aktuelle planer, ud over at man bedyrer at ville løse problemstillingen i den kommende tid. 

Se tv fra debatten i Folketinget her (punktet på dagsordenen starter kl. 14.57)

Læs også "Gældspålagte museer får først svar fra beskæftigelsesministeren 1. Juli"

Publiceret:
30/05/2018