Opmærksomhed mod seksuelle krænkelser og magtmisbrug – også i museumsverdenen

Der er overalt i samfundet fokus på at sikre, at der ikke skal ske overgreb som følge af magtmisbrug eller seksuelle krænkelser. Alle skal kunne gå trygt på arbejde, og ODM vil gerne opfordre til, at også landets museer forholder sig til problemstillingen, og at der udarbejdes klare retningslinjer for, hvordan evt. opståede sager skal håndteres. Retningslinjer som både medarbejdere og ledere kender og er i stand til at agere ud fra. 

Et sted at starte en sådan proces er Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane

Publiceret:
14/11/2018