”Orienteringsmødet er et vigtigt forum for faglighed og fagpolitik”

”Det er vigtigt at få ny viden om, hvordan mine kollegaer arbejder rundt omkring i landet. På ODM’s orienteringsmøde ser vi vores arbejde i et større perspektiv. Det er både et vigtigt forum for faglighed og fagpolitiske debatter, ” siger arkæolog og museumsinspektør Pernille Pantmann, Museum Nordsjælland, og opsummerer en af hovedårsagerne til, at museumsfolk fra hele Danmark hvert efterår mødes til ODM’s faglige orienteringsmøde.

I år valgte næsten 400 arkæologer, kultur-, kunst- og naturhistorikere og andre fagpersoner at deltage i mødet, som fandt sted på Munkebjerg Hotel i Vejle. Med mere end 100 oplæg udvekslede de viden og erfaringer om alt fra strontiumisotop-analyser, insekter i Egtvedpigens buket og deling af koloniale fotos på Pinterest over fondssamarbejde til magi og folketro i Middelalderen. 

Kan Nationalmuseet styrke de lokale museer   
Pernille Pantmann deltog primært i de oplæg, som fandt sted i gruppen for Forhistorisk Arkæologi. Men ligesom mange andre lyttede hun også med, da Glyptotekets direktør, Christine Buhl Andersen, under direktørbattlen fortalte om særudstillingernes rolle i fremtiden, og direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, erklærede den traditionelle montre for død og hyldede reenactment.

På linje med andre mødedeltagere satte hun stor pris på at få indsigt i, hvilken retning Nationalmuseet bevæger sig i.

”Det er spændende, at Nationalmuseet har fået en direktør, der lægger op til større samarbejde med lokale museer. Det kan føre meget godt med sig,” siger Pernille Pantmann og refererede til Rane Willerslev, som både luftede sine visioner for det kulturhistoriske hovedmuseum under direktørbattlen og i sin åbningstale ved mødet.

Spændende med ikke-museale oplægsholdere

Museumsinspektør på Vejlemuseerne, Jannie Uhre Ejstrud, oplevede, at oplæggene om visuel kultur i gruppen Nyere Tids Kulturhistorie var skræddersyet til det forskningsprojekt om populære mediers omtale af de i datiden såkaldte ”åndssvage” i perioden op til 2. Verdenskrig, som hun er i gang med at formulere.

”Det var spændende at lytte til de oplægsholdere, der har en anden baggrund end museumsverdenen. De bidrog med andre vinkler og erfaringer til det, vi arbejder med. Og så har jeg fået en hel liste over nye bøger, jeg skal hjem og bestille,” siger hun.

Flertallet af orienteringsmødedeltagerne deltager primært i de oplæg, der ligger indenfor deres eget fagområde. Men nogle får ligesom klosterforvalter Janne Fruergaard Keyes, der er i gang med at etablere en museumsenhed på Ørslev Kloster, meget ud af at besøge flere af faggrupperne.

”Mødet giver mulighed for ikke kun at sidde med sin egen faggren, men at gå på tværs af fagene. Når man arbejder i et spændingsfelt mellem forskning, formidling og udstilling og nyere tid, er her rigtig mange, man kan spare med,” siger hun.

Hvordan fordeler vi statstilskuddene?
At efterspørgslen på fællesskab og faglighed i den danske museumssektor er stor, pointerede ODM’s formand Flemming Just under sin åbningstale. Og i forbindelse med sit fokus på den højaktuelle debat om statstilskudsfordelingen fastslog han, at det er vigtigt at fastholde alle museumslovens fem hovedopgaver: Indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling. Hans satte endvidere i sin tale fokus på en række andre væsentlige temaer som Arbejdsmarkedets Feriefonds opkrævning af rente- og afdragsfrie lån, den absurde yderligere forsinkelse af det længeventede IT- og registreringssystem SARA og en række andre forhold, som ODM aktuelt arbejder med.

Statstilskudsfordelingen var også omdrejningspunktet, da Folketingets Kulturudvalgsformand Orla Hav (S) talte til deltagerne.

”Jeg hilser de to visionsgrupper velkommen, men det forudsætter vilje og forståelse for samfundets behov og til at forstå, hvilke mekanismer, man piller ved i denne sammenhæng. De behov er ikke alene mange besøgende,” sagde Orla Hav, som desuden understregede museernes vigtige rolle i samfundet, og sin støtte til et professionelt og vel udviklet museumsvæsen i hele Danmark.

Museer kan sætte alt til debat
”Vi kan ikke nøjes med den viden, nettet giver adgang til. For hvordan sikrer vi, at det er fakta og ikke fup, vi bygger vores livsopfattelser på. Vi risikerer at blive alt for lette ofre for manipulation i diskussionen om samfundets indretning, hvis ikke vi har tilstrækkeligt tunge vidensmiljøer. Hvem kan vidensmæssigt understøtte denne diskussion? Det kan kunst, kultur, natur og deres formidlere, altså museerne”, sluttede Folketingets Kulturudvalgsformand.

At museerne hører til blandt demokratiets vigtigste samfundsinstitutioner, var også Flemming Justs budskab til museerne:

”Vi er et af de sidste steder, hvor man på et oplyst grundlag kan sætte alt til debat og alt i perspektiv. Vi er med til at danne billeder af, hvem vi er som folk og nation. Og vi er demokratiske institutioner, som giver alle børn uanset baggrund nogle stærke og tankevækkende oplevelser inden for natur, kunst og kultur,” sagde ODM’s formand.

 

Publiceret:
22/11/2017