Over 50 mio. kr. tages fra kulturen: ”Det er lovgivning med tilbagevirkende kraft”

I 3 år har godt 30 museer og andre kulturinstitutioner ventet på en løsning på den urimelige situation vedr. tilbagebetaling af de såkaldte lån, som reelt var givet som donationer fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF). I dag. 20. januar, blev den politiske løsning så fremlagt: De berørte skal betale 10 % af de såkaldte lån tilbage. De kan vælge en tilbagebetaling med det samme eller med 2% i rente over 25 år. Det fortalte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og kulturminister Joy Mogensen tidligere i dag på et fælles møde for de berørte.

Trods nedskrivningen til 10 % er der tale om store summer: der blev over årene investeret mere end 500 mio. kr. til turistfremmende aktiviteter fra Arbejdsmarkedets Feriefond til de berørte institutioner. Så reelt betyder nedskrivningen stadig, at museer og andre skal finde mere end 50 mio. kr. Midler de ikke har, og som skal tages fra driften. Det problem har Nils M. Jensen, ODM's direktør, tænkt sig at adressere på et foretræde for kulturudvalget den 5. februar. 

Organisationen Danske Museer og museumsinspektør er enige: ”Skuffende”
ODM har hele tiden arbejdet for at holde politikerne fast på det, som var den oprindelige intention: Lånene blev givet under den klare forudsætning, at der reelt var tale om donationer, og at lånestatus var en teknikalitet, hvilket gentagne gange er blevet bekræftet. ”Det er skuffende, at man trods alle tidligere forsikringer vælger at holde fast i et tilbagebetalingskrav. Også selvom det selvfølgelig er positivt, at det er nedskrevet til 10 %. Uanset hvordan man vender og drejer det, er der tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft”, siger ODM’s direktør Nils M. Jensen.

Også direktør for byggefonden bag Museet for Søfart i Helsingør, Dan Pode Poulsen, finder løsningen skuffende: ”Som deltager i denne proces, og fordi jeg selv i sin tid forhandlede det såkaldte lån med AFF, er der kun en ting at sige: AFF er løbet fra deres aftaler – og det på baggrund af en sjusket lovændring og en efterfølgende bekendtgørelse, som aldrig kom i høring. Det er lovgivning med tilbagevirkende kraft, og jeg er skuffet over resultatet af de politiske anstrengelser”, siger direktøren.

Museumsdirektør: ”De tager penge fra nøglespillere i turismeudviklingen”
Museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen fra Ringkøbing-Skjern Museum ser løsningen som urimelig: ”Donationerne blev i sin tid givet netop til attraktionsudvikling, som er essentiel for lokal udvikling i områder, hvor turisme er et afgørende erhverv. Vi har gjort meget for at udvikle vores attraktioner til succes og har opnået rigtig gode resultater.  Nu bliver vi så alligevel straffet – med den her løsning tager de penge fra kulturelle nøglespillere i turismeudviklingen. Vi skal betale 1,6 mio. kr. tilbage, og det er måske ikke et stort beløb i Beskæftigelsesministeriet, men det er det altså i vores økonomi”, understreger museumsdirektøren.

Baggrund
Lånene fra AFF blev typisk stillet til rådighed for museer og institutioner i ferie- og oplevelsessektoren til projekter, som ikke havde en økonomi, som gjorde det muligt at optage anden finansiering på markedsmæssige vilkår. At det blev til lån frem for donationer, blev fra AFFs side fremlagt som en teknikalitet, der skulle sikre, at bygninger og anlæg, som lånene blev ydet til, blev anvendt til det påtænkte formål. I forbindelse med lånene havde AFF ofte indflydelse på andre finansieringskilder til et givent projekt og AFF ønskede på linje med andre fonde at blive hædret i donationslister og på plaketter. Med andre ord var AFF’s lån helt at sammenligne med donationer.

Fakta
Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) er en selvejende institution, som forvalter lønmodtagernes uhævede feriepenge og uddeler midler til ferieophold for børn og familier, som midlertidigt ikke kan forsørge sig selv, og før 2015 altså også til at udvikle feriecentre og attraktioner. De omtalte lån blev givet til godt 30 kulturinstitutioner med et samlet beløb på ca. 500 mio. kr. Det er bekræftet af tidligere direktør i AFF, Bodil Mogensen, at intentionen med de givne rente- og afdragsfrie lån var, at de efter løbetiden på 25 år skulle forlænges i yderligere 25 år og så fremdeles. I 00’erne overførte skiftende regeringer penge fra AFF til staten, og i 2014 hentede den daværende regering 280 mio. kr. fra AFF ifm. Finansloven. Fondskassen var på det tidspunkt ved at være tom, og der blev derfor vedtaget en vedtægtsændring, som bl.a. indebar, at Fonden nu ikke længere skulle støtte feriecentre og attraktioner, og at AFF skulle indfri de givne lån.

Udpluk af tidligere nyheder om sagen

AFF-sagen: Afklaring varslet 20. januar
AFF-sagen: Museer på juleferie med reel trussel om konkurs
AF-sagen: Minister vil ikke garantere løsning inden årets udgang
Ny fase i sagens om de rente og afdragsfrie lån fra arbejdsmarkedets feriefond
Rente- og afdragsfrie lån fra arbejdsmarkedets feriefond volder problemer (inkl. omfattende medielinksamling fra 2017, 2019 og 2020)

Læs mere

2020:

2019: Find linksamling her

Publiceret:
20/01/2020