Politisk løsning om copyright er nødvendig

Uhyre komplekse og ressourcekrævende copyrightregler kan spænde ben for formidling af kulturarven. Museerne er fanget mellem på den ene side at møde politiske krav om digitalisering af værker og samlinger, så de er tilgængelige for befolkningen, og på den anden side ligge under for komplekse og dyre copyrightregler.

Museer i hele Europa deler de samme problemer, og derfor har det europæiske museumsnetværk NEMO, Network of European Museums Organisations, nu kortlagt udfordringerne i en rapport, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt Europas museer.

Rapport kortlægger problemerne

I rapporten kommer NEMO med nogle anbefalinger til alle europæiske regeringer. NEMO opfordrer politikerne til fælles europæisk lovgivning, der giver museer tilladelse til at vise befolkningen samlinger digitalt uden store problemer med rettighedsafklaring og høje priser på copyright. NEMO opfordrer ligeledes museerne selv til at uddanne ansatte bedre i copyrightregler, og gør i den anledning opmærksom på, at der generelt mange steder er brug for finansiering af helt basale rettighedsydelser og læringsaktiviteter.

ODM’s direktør Nils M. Jensen, bestyrelsesmedlem i NEMO, forklarer at konsekvenserne er store, hvis ikke der findes transnational løsninger. ”Det ses tydeligt, at de indviklede og bekostelige regler volder økonomiske kvaler, og i sidste ende er en hindring for formidling af kulturarven på tværs af alle lande i Europa. Vi er nu kommet med nogle anbefalinger til det videre arbejde med at løse problemstillingerne på tværs af landene,” siger Nils M. Jensen.

Alle tabere i nuværende system

NEMO slår i øvrigt fast, at man respekterer de grundlæggende ophavsrettigheder, men mener også, at alle taber ved de nuværende copyrightregler, fordi de på mange måder er meget komplekse og stærkt fordyrende for ikke kommerciel og almennyttig formidling til borgerne. ”Det må konstateres, at der på grund af de indviklede og fordyrende regler simpelthen er kulturarv, paradoksalt specielt fra den nærmeste del af vores historie, der ikke formidles til borgerne på grund af et stivnet og økonomisk dyrt copyrightsystem. Det må kunne gøres bedre og gerne med afsæt i nye liberale og gennemskuelige EU-regler”, konstaterer Nils M. Jensen.

NEMO's rapport 
 

Foto: NEMO's bestyrelse holder møde hos ODM i København i september om bl.a. den nye rapport om copyright.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret:
28/09/2015