Politisk turbulens om fondsmidler

Både kulturministeren og skatteministeren var i åbent samråd i Folketingets kulturudvalg 10. december om ændringer i fondsloven, der begrænser fondenes støtte til kunst- og kulturlivet. Efter at have mødt voldsom kritik fra både fonde og modtagere, opgiver regeringen at fjerne overførselsreglen eller transparensreglen, men den vil stadig fjerne det såkaldte konsolideringsfradrag. Anker Brink Lund, professor på CBS, vurderer, at på trods af regeringens delvise kovending, kan kulturlivet stadig vente et tab på ca. 125 mio. kr. om året. Kulturminister Bertel Haarder sagde i det åbne samråd, at han er "tryg" ved skatteminister Karsten Lauritzens håndtering af sagen, og udtrykte en forventning om, "at kulturen ikke vil lide ubodelig skade", når regeringen vil finde et provenu hos fondene på 200 mio. kr.

Selvmodsigelser

ODM kalder det i et uopfordret høringssvar, der er citeret i pressen, ”paradoksalt og katastrofalt fordi politikerne gang på gang meddeler, at kulturinstitutioner må se efter andre finansieringsmuligheder, når de offentlige kilder tørrer ud, og her selv ofte peger på de almennyttige fonde”. Frank Allan Rasmussen, formand i ODM, skriver i et læserbrev: ”Fondene medvirker uegennyttigt til kulturel mangfoldighed og udvikling. Det gælder ikke blot i de store byer og hos store kulturelle institutioner. Det gælder i hele landet. Ingen kan undvære fondene. Det er netop i samspil med dem, at det bliver muligt at understøtte kulturel mangfoldighed og udvikling lokalt, regionalt og nationalt. Lad os være ærlige. En række af de spændende opgaver, der hver dag løses på museerne, ville helt enkelt ikke blive løst uden fondenes indsats”.

Delvis kovending

Skatteministeriet skrev i en pressemeddelelse 3. december, at man efter tæt dialog med fondene, og ud fra høringssvarene, vil lade overførselsreglen forblive som hidtil, men at konsolideringsfradraget altså bliver fjernet. Overførselsreglen eller transparensreglen giver virksomheder mulighed for at undgå beskatning af en indkomst, hvis den går til en fond og uddeles til almennyttige formål. Konsolideringsfradraget, som fjernes, giver fonde et ekstra fradrag på 25 %, når de uddeler beløb til almennyttige formål.  Skatteminister Karsten Lauritzen skrev i pressemeddelelsen, ”Fondene uddeler omkring 8,5 mia. kr. årligt, og i det lys er det rimeligt nok, at de bidrager med en mindre del af finansieringen af skattelettelserne”.
Vi kan i ODM ikke være mere uenige!

Se mere om sagen i forrige ODM Nyt

Publiceret:
10/12/2015