Presse og politikere optaget af nej til statsanerkendelse

Kulturministerens nej til statsanerkendelse af Forstadsmuseet med økonomi som begrundelse har fået både mediernes og politikernes opmærksomhed. Politiken, Altinget og senest DR i P1 Eftermiddag og online har omtalt problematikken og til alle medier har formand Frank A. Rasmussen givet udtryk for ODM’s bekymring, hvis det er økonomi, der vil bremse flere nye statsanerkendelser. For mange museer er det netop ikke kun pengene, det handler om, men blåstemplingen har betydning i forhold til f.eks. forskningsforpligtelsen. ODM Nyt omtalte sagen 18. februar, og ODM er optaget af dens principielle karakter.

Sagen i samråd

Folketingets Kulturudvalgt havde 15. marts kaldt ministeren i samråd om sagen. Bertel Haarder anerkendte, at et enigt fagligt udvalg og Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at Forstadsmuseet lever op til at være statsanerkendt, men han har valgt politisk at sige nej. Han talte om et dilemma: flere museer i kredsen betyder færre midler, og det er svært at undgå ”forpupning”, som ministeren kaldte det, med den nuværende praksis. Samtidig betonede ministeren, at der ikke er flere midler, og at der ikke kan tages flere midler fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje citat: ”som allerede er anvendt mange andre steder”.

Se notatet: Hvordan bliver et museum statsanerkendt. Se listen over statsanerkendte museer

Publiceret:
16/03/2016