Principper for boykot af Rusland i dansk kulturliv

Alliancen Dansk Kulturliv, hvori ODM deltager, tager på det kraftigste afstand fra og fordømmer den russiske invasion af Ukraine og sender den dybeste medfølelse til det ukrainske folk, der nu er i krig mod Rusland.

Dansk Kulturliv anbefaler seks principper i lyset af den nuværende situation:

 1. Et frit kunst- og kulturliv er sammen med den frie presse og frie valg vigtige hjørnesten i demokratiet.
 2. Ved brug af boykot (aflysning, udelukkelse) skal vi altid vurdere om boykotten rammer Ruslands regime, dvs. de ansvarlige for brud på folkeretten, og de som står bag invasionen af en fri og uafhængig nation.
 3. Alt samarbejde – både af kunstnerisk og finansiel karakter – med statsfinansierede russiske kunst- og kulturinstitutioner låses eller afvikles. Vi ønsker ikke at give det russiske regime anledning til at bruge kunst og kultur til at legitimere deres ulovlige handlinger.
 4. Vi taler ikke for boykot af den enkelte kunstner, som ernærer sig af sit kunstneriske virke uafhængigt af den russiske stat, så længe udøveren ikke repræsenterer Rusland og russiske interesser.
 5. Kunst- og kulturfeltet forvalter en stor kanon af historiske værker skabt i eller rundt om Rusland, det gælder både musik, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturarv etc. Vi anbefaler ikke boykot af denne kulturarv, på samme måde som vi heller ikke boykotter andre historiske værker skabt af kunstnere, som har levet i andre lande i en anden tid. Vi anbefaler dog, at nutidens situation i Rusland og Ukraine bør adresseres i kommunikationen med publikum.
 6. Vi udtrykker vores støtte til de russiske kunstnere og ledere af kulturinstitutioner, som vover at vise afsky og tager afstand fra Putin-regimets overgreb på Ukraine.

Om Dansk Kulturliv

Dansk Kulturliv er et organisatorisk samarbejde mellem seks brancheorganisationer fra kulturlivet:

 • Danmarks Biblioteksforening
 • Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner
 • Danske Koncert- og Kulturhuse
 • Dansk Live
 • Dansk Teater
 • Organisationen Danske Museer

Dansk Kulturliv repræsenterer samlet set mere end 1000 kulturinstitutioner i Danmark – fra de allerstørste til de mindste og på tværs af hele landet og kunstens mangfoldighed. Mere end 60 millioner publikummer og gæster benytter hvert år de repræsenterede branchers tilbud.

Publiceret:
08/03/2022