Pulje kan søges: Kulturaktiviteter mv. til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen

Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til projekter, der gennem kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter forøger livskvaliteten og skaber fællesskab og sammenhold for sårbare, udsatte og ældre. Puljen er på i alt på 19,4 millioner kroner.

Hvem kan søge?

Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, som indgår i et samarbejde med sociale aktører og institutioner med erfaring på området, kan søge puljen.

Hvad kan der søges støtte til? 

  • Aktiviteter og tilbud som understøtter målgruppens deltagelse i lokale idræts-, kultur- og foreningsaktiviteter
  • Aktiviteter og tilbud, som skaber nye kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for målgruppen

Hvor meget kan der søges om? 

Der kan både søges tilskud til mindre og større projekter. Vær opmærksom på forskellig ansøgningsfrist for hhv. små og store projekter.

  • Ansøgere kan søge tilskud på 10.000-50.000 kroner til mindre projekter. Der er i alt 5 mio. kr. i puljen.
  • Ansøgere kan søge tilskud på 51.000 til 2.000.000 kroner til større projekter, der kommer et større antal borgere til gode. Der er i alt 14,4 millioner kroner i puljen.

Hvad er ansøgningsfristen?

  • For projekter op til 50.000 kr. er ansøgningsfristen løbende, indtil der ikke er flere midler i puljen – dog senest den 1. oktober 2020.
  • For projekter over 50.000 kr. er der ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020

Læs mere og søg puljerne 

Puljerne kan ikke længere søges.

Fakta om puljen

Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvor der indgår en samlet pulje på i alt 20 millioner kroner til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere i forbindelse med Corona-krisen.

Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om de politiske aftaler:

Spørgsmål?

Kontakt Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00 / corona@slks.dk

 

Opdateret 1. juli 2020 med oplysning støttede projekter over 50.000 kr. ved ansøgningsfristen 8. juni

 

Publiceret:
25/05/2020