Pulje til opkvalificering af museers forskningskompetence kan søges

Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Det overordnede formål er at styrke forskerkompetencer ved statslige og statsanerkendte museer. Puljen er oprettet for at sikre, at museer uden medarbejdere på ph.d.-niveau kan opkvalificeres til at få del i Kulturministeriets forskningspulje.

Ordningen består af to puljer:

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer – anden opkvalificering
Puljen kan blandt andet søges til forberedelse af ph.d.-ansøgninger, frikøb ifm. sammenskrivning af artikler, deltagelse i ph.d.-kurser mv.
Læs mere og søg puljen til anden opkvalificering her

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer – forskervurdering
Ved ansøgninger om forskervurdering anvendes puljens midler til et på forhånd fastsat honorar til det bedømmelsesudvalg, der gennemgår materialet.
Læs mere og søg puljen til forskervurdering her

Deadline for puljerne er 11. oktober 2023 kl. 14.

Læs mere: Kulturministeriets forskningspulje

Publiceret:
02/08/2023