Puljen til almennyttige kulturelle projekter og Forskningspuljen kan nu søges hos SLKS

Slots- og Kulturstyrelsen inviterer blandt andet museer til at søge dels puljen til almennyttige kulturelle projekter og dels Kulturministeriets Forskningspulje.

Puljen til almennyttige kulturelle projekter 

Puljen støtter formål inden for fire områder: 

  • Kulturbevaring
  • Kulturforståelse
  • Demokrati og menneskerettigheder
  • Modstandsfolk fra 2. verdenskrig

Ansøgningsfrist: 10. marts 2022

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Kulturministeriets Forskningspulje

Puljen støtter forskningsaktiviteter inden for fire kategorier:

  • Forskningsprojekter
  • Samfinansiering af ph.d.-stipendier
  • Gæsteprofessorater
  • Projektmodning

Ansøgningsfrist: 1. april 2022

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Publiceret:
11/02/2022