Puljen til en tidlig kulturstart åben for ansøgninger

Som en del af Kulturministeriets indsats på børne- og ungeområdet kan der søges om midler fra ”Puljen til en tidlig kulturstart”. Puljen støtter udviklingen af nye partnerskaber og udvidelse af eksisterende og kunst- og kulturaktiviteter målrettet børn i dagtilbud. Der kan også søges om midler, der går til aktiviteter i forbindelse med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og kunst- og kulturformidlere. Puljen, i alt 5,5 millioner kroner, skal bidrage til, at alle børn i dagtilbud i Danmark møder kunst og kultur af høj kvalitet. Der er deadline for ansøgninger tirsdag den 15. januar 2019.

Læs mere på slks.dk

Publiceret:
29/10/2018