Rådgivende museumsudvalg advarer

Kulturministerens tre rådgivende museumsudvalg (Museumsudvalget for Kulturhistorie, Museumsudvalget for Kunsthistorie og Museumsudvalget for Naturhistorie) har bedt ODM om at fremsende et åbent brev til kulturministeren, partiernes kulturordførere i Folketinget samt Folketingets Kulturudvalg. I brevet gøres opmærksom på, at finanslovsbesparelserne ikke blot rammer museerne kontant på drift og udviklingsprojekter, men også overordnet set vil bremse den positive udvikling på kunst- natur- og kulturarvsområdet, som er opnået i de senere år.

Budgetterne er i forvejen små

”Årlige besparelser på 2 % årligt over de næste fire år rammer hårdt på et område, der i forvejen arbejder med meget smalle budgetter, og hvor der anvendes mange ressourcer på at tiltrække yderligere eksterne midler. Besparelsen rammer bredt og særdeles mærkbart i de struktursvage områder, hvor det kulturelle arbejde i almindelighed og museumsarbejdet i særdeleshed har trange kår. Sammen med kommunale besparelser og overenskomstmæssige lønstigninger rammer statens påtænkte besparelser derfor ekstra hårdt,” skriver udvalgene i brevet, der har fået følger, idet Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, har bedt om ministerens reaktion på brevet

 

Publiceret:
26/11/2015