Rapport om museumsreform udskudt til 9. november

Vi er nok mange i det danske museumslandskab, som havde et stort kryds i kalenderen den 31. oktober, hvor rapporten med anbefalinger fra arbejdsgruppen om museumsreform var sat til offentliggørelse. Kulturministeriet har netop meddelt, at rapporten udkommer 9. november.

ODM’s forperson, Claus K. Jensen, som har siddet med i arbejdsgruppen, siger: 
“Vi slår koldt vand i blodet. En udsættelse på en uges tid, af administrative årsager, ændrer grundlæggende ikke på processen. Vi ser frem til offentliggørelsen og ikke mindst den efterfølgende politiske debat om, hvordan vi bedst muligt sikrer et mangfoldigt, sammenhængende og bæredygtigt museumslandskab i årene fremover.’

Så spændingen er altså stadig intakt om rapportens anbefalinger til museernes opgaver, til at sikre transparens i statens tildeling af midler til de statsanerkendte museer – og til større dynamik i forhold til statsanerkendelse.

Politisk proces venter

Mens vi venter, er det værd at huske på, at rapporten i sit væsen er et oplæg til politisk debat – frem for en tjekliste eller en færdig løsning. Kortlægningen kan givetvis nuanceres. Anbefalingerne vil i de kommende måneder blive centrum for diskussion og politisk debat – og de foreslående modeller vil alene kunne tjene som eksempler og som afprøvning af forskellige fremtidige scenarier.

ODM’s forperson Claus K. Jensen har været med i arbejdsgruppen bag den – i øvrigt stærkt fortrolige – proces og kan bekræfte, at der er lagt et stort stykke arbejde i rapporten, og at den forhåbentlig kan danne grundlag for en god politisk proces.  

Arbejdsgruppe om museumsreform:

  • Claus Juhl (forperson) (direktør og stifter, Forskel)
  • Mikkel Bogh (centerleder, Center for Practice-based Art Studies, Københavns Universitet)
  • Gitte Ørskou (direktør Moderna Museet, Stockholm)      
  • Nikolas Lyhne-Knudsen (adm. direktør, Danske Spil)
  • Mads Stendorf Hansen (direktør, Danhostel)
  • Stine Johansen (efter indstilling fra KL) (direktør for klima og miljø i KL)
  • Claus Kjeld Jensen (efter indstilling fra Organisationen Danske Museer) (forperson, ODM, og direktør, Vardemuseerne)
  • Dorthe Weinkouff Barsøe (efter indstilling fra DI/DE) (vicedirektør, Dansk Arkitektur Center)

Publiceret:
02/11/2023