Regeringens finanslovsudspil og museerne

Der er ét ord der melder sig: Skuffende. Kulturministeren har via et tweet d. 28.9 meddelt, at hun med S-regeringens finanslovsudspil glæder sig over, at en række navngivne områder i kultursektoren nu er udtaget til at gå fri af det ødelæggende og borgerligt opfundne omprioriteringsbidrag – et omprioriteringsbidrag som nu i fire år har betydet forringelser på kulturens område.

Museumsområdet er ikke nævnt blandt de navngivne områder og skal tilsyneladende stadig holde for med besparelser på 2 pct. Også i 2020. For 5 år i træk.

Ministeren meddeler, at med finanslovsudspillet vil besparelsen på kulturministeriets område for 2020 “kun” være på 0,6 pct. Det til trods for S-valgløfter om at ville fjerne nedskæringerne. Flot spin og tillykke til de udvalgte. Men det hjælper ikke betrængte statslige og statsanerkendte museer – og kulturarven. Ministeren skylder at svare på, hvorfor hun ønsker netop denne prioritering. Er det et politisk S-signal, at kulturarven er nok statslig understøttet, i øvrigt til trods for kritiske rigsrevisionsrapporter om den generelle tilstand og bevaring af kulturarven, museernes iderigdom for at gå nye veje til nye brugere og skabe tilbud til alle – og museernes store folkelige opbakning?

Vi venter på ministerens svar og håber, at regeringens parlamentariske grundlag står fast på tidligere meldinger og underkender denne del af S-finanslovsforslaget.

Husk, at kultur (og museer) også er investering i velfærd.

Publiceret:
30/09/2019