Regeringens finanslovsudspil på museumsområdet

Torsdag d. 30.8 blev regeringens finanslovsudspil fremlagt. Det affødte som vanligt kommentarer fra alle dele af samfundet – som enten rammes eller tilgodeses af de politiske prioriteringer. Også kultur- og specifikt museumsområdet kom i fokus. En ikke udtømmende liste over indlæg ses nederst. 

Finanslovsudspillet kom på baggrund af forrige uges kulturpolitiske udmelding, aftenen før Kulturmødet på Mors, hvor kulturministeren kunne meddele, at der over 4 år skulle tilbageføres 400 mio. kr. til kulturens aktører, men også at det såkaldte omprioriteringsbidrag stadig grønthøstede med 2% årligt fremover, og at langt de fleste midler var båndlagt til specifikke projekter. Den kulturpolitiske samtale på Mors tog selvsagt en drejning. For det første skulle oplægget lige forstås helt rigtigt: Var der tale om såkaldt ”nye penge”, eller var det igen ”hundens egen hale, der blev spist”? Det sidste viste sig desværre at være tilfældet. Ikke blot skal broderparten af midlerne anvendes til politisk prioriterede projekter – store som små, der ikke har været debatteret eller prioriteret i fagkredse, men samtidig er regnskabet stadig i minus efter de fire år. Ingen snak om midler til drift, som i museumssammenhænge ofte er bevaring, samlingshåndtering og andre basale forhold, som det er umådeligt svært fortsat at spare ”smart” på.

Ministeren kunne ikke forstå, at kulturens aktører var utilfredse. For hun førte dog midler tilbage til området. Hun nævnte dog ikke, at hun som kulturminister selv har stået inde for spare-regimet bl.a. med udsagn om, at alle må kunne arbejde smartere, mere fokuseret og samtidig blive bedre til at forklare samfundsrelevans. En politisk dagsorden som det i høj grad lykkedes at fremføre – og som umiddelbart fik kritikken til at se ud, som om at nu vil de igen have (endnu flere) penge til det elitære i kulturparnasset. 

Mange debatindlæg og taler på Mors skulle skrives om i forlængelse af udspillet – og debatten blev straks mere kompleks. For fik kulturen nu ikke tilbage igen efter nogle hårde år? Hvis der skal tolkes bredt på stemningen blandt kulturens aktører (dog med undtagelse af dem, der havde set netop deres institution tilgodeset), syntes en vis afmagt at brede sig. For hvordan tro på en kulturminister, der nok taler om, at hun ønsker at inddrage og vil lytte, men som samtidig udadtil entydigt signalerer lyst til forandring med afsæt i, at alt tilsyneladende er stivnet i gamle mønstre og institutionskonservatisme. Hun har i hvert fald ikke lyttet og forstået, at der først og fremmest skal midler til basal museumsdrift. Tænk, det er ikke længere siden end januar i Docken og i maj i Folketinget, at ministeren f.eks. måtte forholde sig til, at stadig flere museumsmagasiner angribes af svamp og skadedyr – og at denne driftsopgave er svær at løse for specielt en række mindre museer rundt i landet. 

En note i detaljerne bag 400 mio. kr.-udspillet over 4 år er, at der er afsat 30 mio. kr. til, i en overgangsfase, at understøtte en kommende reform af det statslige engagement blandt de statsanerkendte museer. Det kan således konstateres, at ministeren stadig synes at være stålsat på at gennemføre den bebudede reform, og at det altså er lykkedes at finde 30 mio. kr., så det kan ske. Ved en af ODM’s garagesamtaler på Kulturmødet på Mors blev lysten til at gennemføre reformen i øvrigt understreget af ministeren, der betonede, at hun ville lave ”den rigtige reform”, uanset om det skulle blive med et bredt eller et smalt politisk flertal. 

Forleden kom så det samlede finanslovsforslag. Her kan det yderligere konstateres, at kulturens midler i 2022 kommer tilbage efter seks år med det såkaldte omprioriteringsbidrag, og dermed 12% nedskæringer, og at der aktuelt er afsat 104 mio. kr., til en lang række, mest mindre, kulturarvsprojekter, spredt over hele landet. Der er tale om beløb, også på museumsområdet, på ned til 0,5 mio. kr. på statens store husholdningsbudget. I dagene efter kunne man i øvrigt i presseklip se lokalt valgte borgerlige politikere rose sig selv for at have skaffet midler til lokale projekter. 

Herfra skal lyde et stort tillykke til dem, der tilgodeses. Projekterne er sikkert velbegrundede og støtte værd, men det er meget svært at se en klar linje i de faglige prioriteringer i kulturministerens finanslovsarbejde. Adspurgt meddeler hun, at det blot skal ses som symptombehandling på et ikke fungerende støttesystem. Det er en rigtig træls melding, ikke blot for de fagfolk, der har søgt at give indblik i museernes generelle arbejdssituation, men nok så meget hos de institutioner, der længe har været i spil som relevante og fagligt velfunderede og klar til at blive en del af det statslige støttesystem. Så meget for gennemsigtighed, forståelige kriterier og dynamik i tildeling af midler til kulturens institutioner og i hvert fald ikke i tråd med, hvad ministeren meddelte fra flere scener på Kulturmødet på Mors.

Fra et branchesynspunkt er der paradoksalt nok med finanslovsforslaget, i en Liberal Alliance-logik, tale om mere statsstyring af kulturens midler, i stedet for at staten medvirker til at skabe ordentlige og gennemskuelige rammevilkår. Så kære kulturminister: Vi har gennem længere tid været i dialog i mange sammenhænge. Mon du har lyttet til vores egentlige ærinde? Forsøg nu helhjertet at medvirke politisk til at styrke forståelsen af, at investeringer i kulturarv er en positiv forretning i både mental samfundsmæssig, men også i økonomiske sammenhænge. Sørg gerne for at medvirke til at skabe klarhed og forståelse – og hjælp os med at sikre, at kulturarven og håndteringen af den på tværs af landet ikke lider unødigt. Det er ikke til gavn for hverken samtiden eller for dem, der kommer efter os. 

 

Læs mere: 

Regeringen finder ekstra penge til kulturen – men det er ikke alle der får

TV AVISEN 23. august (link ikke længere aktivt – nov. 2020)

Kulturfolk: Sådan har regeringens sparekniv ramt os

Museer og Det Kongelige Teater: Mange tak – men drop hellere besparelser

DF lunkne ved kulturudspil: 'Regeringen satser meget på elite og hovedstad'

Kulturen på P1 23. august

Overblik: Sådan fordeler pengene sig på kulturområdet

Mette Bock om gaver til kulturen: Noget af det er symptombehandling

Kulturminister Mette Bock: »Hvis det kan drejes til at være en dårlig nyhed, undrer jeg mig«

Få overblikket: Listen, over hvem der får del i Bocks kulturmillioner, er lang

Publiceret:
04/09/2018