Regionale møder: Samarbejdet mellem museer og universiteter – fokus på forskning og indblik i museerne og universiteternes samarbejde

Med afsæt i VELUX FONDENs museumsprogram, der har til formål at medvirke til at styrke forskning og udvikle formidling på de danske museer, er ODM vært ved fem ”gå hjem-møder”. Her mødes museumsfolk og universitetsforskere for at dele deres konkrete og praktiske erfaringer i forbindelse med samarbejdet mellem museum og universitet. Der sker med udgangspunkt i en række oplæg, med afsæt i de praktiske erfaringer fra de mange projekter, som VELUX FONDEN har understøttet.

Møderne afholdes onsdag d. 8. maj på Lindholm Høje Museet i Nørresundby, torsdag d. 9. maj på Danmarks Industrimuseum i Horsens, fredag d. 10. maj på Møntergaarden, Odense Bys Museer i Odense, onsdag d. 15. maj på Thorvaldsens Museum i København og torsdag d. 16. maj på Ragnarock i Roskilde.

Omdrejningspunktet for de regionale møder er ikke indblik i selve det forskningsfaglige udgangspunkt i projekterne, men at dele gode erfaringer og ikke mindst fokusere på eventuelle udfordringer, når museernes forskning sættes i spil sammen med universiteterne. På møderne er både VELUX FONDEN og ODM til stede for at facilitere debat og medvirke til at formulere ønsker til fremtidens forskning på museerne.

Om museumsprogrammet
Siden 2015 har VELUX FONDEN årligt afsat ca. 15 mio. kroner til museumsprogrammet, hvor det overordnede formål er at bidrage til både at styrke museernes forskning og deraf afledt formidling til et bredere publikum. Museumsprogrammets erklæring er at ”styrke samarbejde, brobygning og vekselvirkning mellem universiteternes humanvidenskabelige forskere og museernes forskere og formidlere” samt at ”bidrage til, at forskningsfunderet viden formidles til den bredere offentlighed gennem engagerende, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.”

Programchef Henrik Tronier, VELUX FONDEN, siger: ”Jeg ser meget frem til de regionale møder og ikke mindst til at høre, hvordan selve projektarbejdet, planlægningen og udvekslingen mellem museer og universiteter er forløbet. Er der f.eks. læring at hente i forhold til, om vi kan blive bedre til at understøtte projekterne, så samarbejdet mellem museer, universiteter og andre læreanstalter bliver så givtigt som muligt?”

Programchefen er i øvrigt optaget af, at ”forskning er afgørende i museernes udvikling. Ellers risikerer formidlingen at stivne i forældet viden og forældede former. Forskningen kan bygge bro mellem fortidens kulturarv og nye aktuelle perspektiver og spørgsmål, der er interessante for en bredere del af befolkningen.”
 

Praktisk information

  • Datoer: Onsdag d. 8. maj på Lindholm Høje Museet i Nørresundby. Torsdag d. 9. maj på Danmarks Industrimuseum i Horsens. Fredag d. 10. maj på Møntergaarden, Odense Bys Museer i Odense. Onsdag d. 15. maj på Thorvaldsens Museum i København. Torsdag d. 16. maj på Ragnarock i Roskilde.
  • Tidspunkt: Kl. 14.00-19.00 (inkl. kaffe kl. 14 og let bespisning kl. 18-19).
  • Pris: 200 kr.

Læs mere og tilmeld dig et (eller flere) af de regionale møder her

Læs om VELUX FONDENs museumsprogram

 

Publiceret:
09/04/2019