Rente- og afdragsfrie lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond volder problemer

En række af ODM’s medlemmer har gennem tiden optaget rente- og afdragsfrie lån i Arbejdsmarkedets Feriefond. Lånene er i alle tilfælde givet for en periode på 25 år.

Lånene er stillet til rådighed for museer og institutioner i ferie- og oplevelsessektoren – typisk til projekter, som har været risikobehæftede og/eller ikke har haft en økonomi, som har gjort det muligt at optage fremmedfinansiering på markedsmæssige vilkår. Det synes at være et fælles træk i alle lånesagerne, at Arbejdsmarkedets Feriefond har givet udtryk for, at lånene efter ansøgning administrativt kunne forlænges for en ny 25-årig periode, såfremt låntager ikke var i stand til at indfri det.

Arbejdsmarkedets Feriefond har begrundet en långivning frem for uddeling som donation med, at fonden gennem tinglysning af lånedokument ønskede at sikre sig, at bygninger og anlæg, som lånene blev ydet til, fortsat blev anvendt til det påtænkte formål. Arbejdsmarkedets Feriefond har i alle tilfælde fremstået som donator på linje med andre fonde og institutioner, som har ydet egentlige donationer.

Efter en ændring af Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter i 2014 har fonden nu ændret praksis med hensyn til de rente- og afdragsfrie lån, og fonden forsøger nu målrettet at inddrive lånene. Arbejdsmarkedets Feriefond har i flere tilfælde tilbudt låntagere indfrielse til en underkurs og har antydet, at lånebetingelserne kunne ændres, såfremt låntager ikke ønskede at medvirke. Arbejdsmarkedets Feriefond har endvidere tilkendegivet, at fordringer, som låntager ikke kan eller vil indfri før forfald, kan tænkes afhændet til professionelle inkassovirksomheder.

Betænkelig praksis

Organisationen Danske Museer finder det dybt betænkeligt, at Arbejdsmarkedets Feriefond vil trække beløb i et niveau på 500 mio. kr. ud af museumssektoren (og ikke som nævnt i pressen op mod 900 mio.) – en sektor, som i forvejen er ramt af nedskæringer gennem de senere år. ODM finder det overraskende, at Arbejdsmarkedets Feriefond markant kan ændre praksis på et så vitalt område på trods af, at en række låntagere samstemmende giver udtryk for, at fondens ledende medarbejdere på tidspunktet for lånoptagelsen stillede i udsigt, at lånene ved forfald administrativt ville kunne forlænges. Bekendtgørelsen der ligger bag ændringen, har i øvrigt aldrig været til høring i den kreds af interessenter, der nu smerteligt rammes.

Store konsekvenser

Konsekvenserne er store, hvis man ikke finder en løsning på det her, siger ODM’s direktør Nils M. Jensen, der understreger, at den manglende forlængelse af lånene går ud over institutioner, der i forvejen er sårbare og ikke giver et overskud. Det kan resultere i, at museer må lukke ned for afdelinger eller helt stoppe med at eksistere. Det vil selvsagt specielt gå ud over mindre institutioner – og dem, der er i udkanten af Danmark.

Der må findes en politisk løsning

I P1 Eftermiddag siger Orla Hav (S), formand for kulturudvalget, at man ikke kendte til konsekvenserne, da den daværende SR-regering og SF, Venstre og De Konservative indgik aftalen om at overføre mere end 200 mio. kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond til staten. Et synspunkt, der siden er gentaget af den nuværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der i øvrigt vil ”indkalde de partier, der støttede lovforslaget, for at drøfte nogle af de uhensigtsmæssige konsekvenser, vi ser nu”. Også Enhedslistens Christian Juhl og Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen og Bent Bøgsted har meddelt, at de vil tage sagen op.

ODM ser frem til ændret praksis

ODM hilser de politiske kommentarer velkommen, og Nils M. Jensen udtaler: ”Det er særdeles glædeligt, at der er en politisk vilje til at kigge på det her. Hvis man kan finde en løsning, hvor vi ikke skal afdrage på lånene, vil det vække stor glæde i det danske museumslandskab”. 

Læs mere om sagen: 

2020:

2019: 

2017: 

Publiceret:
03/04/2017