Sådan gik museernes sommersæson 2022

Museernes besøgstal er på vej mod mere normale tilstande – i hvert fald at dømme efter sommersæsonen. Vi har spurgt vores medlemmer om, hvordan sommerens besøgstal så ud i år sammenlignet med sidste år og ikke mindst med 2019 (før coronakrisen), Knap 3 ud af 4 museer har i sommersæsonen 2022 oplevet samme eller højere besøgstal i forhold til før coronakrisen (2019). Den resterende fjerdedel oplever et lidt tøvende publikum og er endnu ikke helt tilbage på normalt niveau.

ODM lavede en tilsvarende måling i 2021, og det er tydeligt, at museerne her i sommeren 2022 oplever væsentligt bedre besøgstal. Andelen af museer med langt til 2019-tal var højere sidste sommer, og mens de store besøgssteder i 2021 var overrepræsenteret blandt de hårdest ramte, er dette ikke tilfældet i 2022.

Godt 2 mio. gæster lagde i sommerferien 2022 vejen forbi de 78 museer, der har svaret på undersøgelsen. Tilsvarende tal for undersøgelsen i 2021 var 1,5 mio. gæster – her svarede 79 museer.

De museer, der fortsat mangler gæster, er også noget mindre ramt end i 2021 –besøgstallet falder typisk 10-20 %, mens mange i 2021 var tæt på at mangle halvdelen af de besøgende.

Billedet er en graf fra undersøgelsen. Grafen viser fordelingen af de 22 museer, der har svaret, at besøgstallet i sommeren 2022 er lavere end i sommeren 2019.

Antal indenlandske turister er den enkeltstående parameter, som flest museer peger på som mest betydningsfuldt ift. besøgstallet. Herefter kommer antal udenlandske turister.

Træerne vokser ikke ind i himlen, der er fortsat trods alt ca. 25 % af museerne, som oplever et lidt tøvende publikum, og som fortsat mangler en del for at nå 2019-niveau. Men alt i alt viser sommersæsonen, at er museerne godt på vej.

Publiceret:
23/08/2022