Samtale med den netop tiltrådte ODM-formand, Flemming Just

ODM’s kommunikationskonsulent, Caroline Kirkegaard, har haft lejlighed til at tale med den netop tiltrådte formand, museumsdirektør Flemming Just, Sydvestjyske Museer, der overtager pladsen som formand efter Frank Allan Rasmussen, leder af Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus.

Flemming Just varetager formandsjobbet efter lige at være blevet valgt ind i bestyrelsen.

Foreningsmand med fokus på ledelse, forskning og udviklingsprojekter

Flemming er en erfaren mand inden for forenings- og bestyrelsesarbejde og på nuværende tidspunkt aktiv som blandt andet formand for Sydvestjysk Folkeuniversitets bestyrelse, medlem af Konserveringscenter Vests bestyrelse og næstformand i Esbjerg Erhvervsudvikling. Han er tidligere formand for Ribe Kunstmuseum og har været medinitiativtager til markedsføringsorganisationen Vadehavskysten og Vikingebuen og har siddet i styregruppen for Kulturstyrelsens Culture Plus-projekt, der handler om at udvikle kulturturisme.

Flemming har i sit arbejde særligt fokus på ledelse, forskningsopbygning og udviklingsprojekter. Han har blandt andet været med til at sætte ekstra tryk på den gode forskningstradition, som allerede fandtes på Sydvestjyske Museer, da han kom til i 2011. Det har han gjort med et tæt universitetssamarbejde, en ambitiøs forskningsstrategi og etablering af en forskningspulje, som er forbeholdt ikke-fastansat personale, så de får en mulighed for at omsætte deres undersøgelser til videnskabelige artikler.

ODM har stillet Flemming et par spørgsmål: 

Hvad er den største udfordring, som museerne står over for i dag? 

Museerne er ved at bevæge sig fra modus 1 til modus 2-museer, som jeg kalder det. Vi er langt mere koblet på udviklingen i andre sektorer, f.eks. i forhold til professionel ledelse i den offentlige sektor, oplevelsesøkonomien, kommercialisering, internationalisering, bidrag til lokalsamfundsudvikling, krav om øget ikke-offentlig indtjening m.m. Samlet set kræver det, at man finder ’forretningsmodeller’, som passer til det enkelte museums og lokalområdes DNA. Det kræver ledelser, som på den ene side styrker museernes eksterne relationer, og som på den anden side sørger for, at medarbejderne føler sig som medejere af kursen. 

Jeg oplever museumsansatte som utroligt engagerede og kompetente, og det er vigtigt, at museumsverdenen kan fastholde medarbejdernes engagement, og at vi kan holde de værste vildskud fra andre dele af den offentlige sektor fra døren og vise, at man kan opnå store resultater gennem tillid og engagement – og klar ledelse.

Museerne er en de sidste bastioner, hvor der stadig er store friheder til at definere mål og midler. Det er uhyre vigtigt at værne om disse værdier. 

Hvad ser du frem til som formand for ODM? 

Jeg ser frem til at yde mit bidrag til at få museumsverdenen godt ind i en modus 2-verden. Jeg vil gerne være med til at italesætte museerne som væsentlige institutioner i forhold til identitetsskabelse og samfundets sammenhængskraft. 

ODM har i en årrække haft en meget dygtig daglig ledelse og været begunstiget af dygtige og engagerede bestyrelsesmedlemmer. Det glæder jeg mig meget til at blive en del af og prøve at skubbe yderligere til, så medlemmerne føler, at ODM fortsat er en helt uundværlig medlemsorganisation. Det har jeg en række ideer til, og det er jeg sikker på, at de andre bestyrelsesmedlemmer også har. Derfor sætter vi fra efteråret en udviklende strategiproces i gang. Det glæder jeg mig til.

Publiceret:
30/05/2017