Samtale med nu afgået ODM-formand, Frank Allan Rasmussen

ODM’s kommunikationskonsulent, Caroline Kirkegaard, har talt med den nu afgåede formand for ODM, museumschef Frank Allan Rasmussen, Museerne Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus i Halsnæs Kommune. 

Frank Allan Rasmussen har været engageret i ODM’s bestyrelse i den fulde tid, som vedtægterne tillader det. Seks år er det derfor blevet til: Siden 2011 som bestyrelsesmedlem og siden 2015 som formand. 

Læs her nogle synspunkter fra den afgåede formand:

Hvad er den største udfordring, museerne har stået over for i din periode som formand? 

De danske museer er udfordret. Staten, kommunerne, borgerne og fondene stiller hele tiden nye krav. Krav, som ikke altid er sammenfaldende, som ikke alle museer kan imødekomme, og som stiller den enkelte leder over for en række dilemmaer. Disse dilemmaer er i min periode som formand blevet forstærket af en række nedskæringer på kulturområdet generelt – og i særdeleshed på museerne. 

Jeg tænker især på det såkaldte omprioriteringsbidrag, der har tvunget en række kolleger til endnu engang at optimere. De store nationale museer er således blevet nødt til at genindføre entré, og det giver – hvad enten man vil indrømme det eller ej – en skævvridning i forhold til de gæster, der er ved muffen, og de, der måske er på overførselsindkomst.

Hvad er du mest stolt over at have opnået i den periode, du har siddet som formand? 

Der er mange ting, jeg kunne pege på. ODM er alle museernes organisation. Vi er både de store og de små museers talerør. Det har politikerne kvitteret for, og derfor bliver ODM hørt på Borgen, i KL og i kommunerne. Det er en sejr. 

Museerne har haft et stadigt stigende besøgstal og er blevet en anerkendt aktør i forhold til at tiltrække turister til alle egne af Danmark. Det er en sejr. 

Endelig har ODM været en drivende kraft i sikringen af, at de enkelte museer er synlige og let tilgængelige. I dag er museerne med deres over 16 mio. gæster ikke blot en kommerciel succes, men især en af de samfundsaktører, der bidrager til at sikre medborgerskab og demokrati.

Hvad er den største udfordring, de danske museer står over for i dag? 

Siden ODM blev skabt som organisation i 2005, har det løbende været diskuteret, hvordan man sikrer statens engagement i museernes drift. I de sidste år har fokus været rettet mod statstilskuddenes fordeling. Flere kulturministre har haft det på deres dagsorden, men endnu er det ikke lykkedes at løse den gordiske knude. 

Den største udfordring er, set fra min stol, at vi ikke som museer ender i et veritabelt hundeslagsmål om de knappe statslige midler. Vi må stå sammen og i fællesskab sørge for, at der bliver gennemført en analyse, der tager højde for sagens komplekse karakter. ODM må vise mod, gribe stafetten og søge indflydelse. Det er ikke nogen naturlov, at der ikke kan tilføres flere midler. Det skal vi kæmpe for, og det bliver ODM’s største udfordring.

Da du tiltrådte i 2015, sagde du: "Jeg ser frem til at videreudvikle museerne som professionelle aktører på den kulturpolitiske scene. Det er vigtigt, at museerne engagerer sig i samfundet og arbejder på at være et sted for alle". Engagerer museerne sig nok i samfundet og på hvilke niveauer? 

De danske museer har skruet på alle håndtag. Organisationerne er blevet trimmet, vi har været igennem en stor sammenlægningsbølge, kassationer og en række tilpasninger. Museerne er i dag professionelt drevne organisationer med både veluddannede og visionære medarbejdere. 

Jeg kan ikke lade være med at være imponeret over det enkelte museums engagement i samfundet og især i forhold til børn og unge. Museerne samarbejder med skoler og universiteter, vi inddrager nye målgrupper, bidrager til inklusion og integration, åben skole, idræt og sundhed, skaber rum for debat og dialog, og sidst, men ikke mindst, så bidrager alle museerne til samfundsøkonomien og er med til at skabe vækst og udvikling.

Hvad vil du gerne sige til den nye formand? 

Jeg hilser den ny formand velkommen – og ønsker ham al mulig held og lykke. Det er et spændende, men krævende job. Derfor er det vigtigt, at man som formand bruger sin bestyrelse og de mange kompetencer, der er samlet der. Den største opgave bliver at holde sammen på medlemmerne og sikre, at der fortsat tales med en stemme. Sikre, at ODM’s museumspolitiske synspunkter bliver fulgt til dørs, og at alle bliver inddraget i det organisatoriske arbejde – de tre "værn" (kunst, kultur og naturhistoriske museer), store som små museer, ledere og medarbejdere. I horisonten truer mørke skyer, og hvis vi skal komme trygt i havn, kræver det sammenhold og et stærkt fællesskab.

Publiceret:
30/05/2017