Skal museumsgenstande kunne sælges?

Siden foråret har politikere og flere museumsdirektører debatteret museernes mulighed for kassation – og evt. efterfølgende salg af genstande. Museumsloven giver i dag mulighed for kassation, og principielt er der heller intet til hinder for at udskille til salg. Den praksis er dog aldrig afprøvet. Heller ikke internationale museumsorganisation ICOM (International Council of Museums) i Unesco-regi forbyder i sine etiske regler museer at frasælge. ICOM fraråder dog at betragte museernes samlinger som realiserbare aktiver.

Salg ville give problemer

ODM’s bestyrelse mener, at salg er den absolut dårligste mulighed i forbindelse med kassation. Ikke mindst forholdet til givere, donorer og fonde risikerer at lide skade, og der kan opstå komplicerede retsmæssige problemstillinger til den oprindelige giver af en genstand eller et værk. Salg er således forbundet med store omkostninger til afklaring af ejerforhold. Omkostninger der ofte vil overstige salgssummen. Endvidere bør museer ikke af etiske grunde deltage i værdiansættelse.

Kompliceret at kassere

ODM hæfter sig endvidere ved, at ICOM direkte advarer mod salg af museumsgenstande primært ud fra en række etiske argumenter. ODM’s søsterorganisation i USA advarer ligeledes mod salg af museumsgenstande ud fra en række dårlige erfaringer.  
Dog finder ODM det samtidig vigtigt, at skabe mulighed for at museerne kan skille sig af med genstande, der ikke har værdi i museumssammenhænge. Det betyder, at administrationen skal lettes mest muligt, samtidig med at det skal ske på et velkvalificeret og dokumenteret grundlag. ODM er positiv overfor i øget omfang at udskille til brug i andre non profit sammenhænge som rekvisitter på museerne eller andre steder i offentlige organisationer. Præcist som det i øvrigt allerede i et vist omfang praktiseres i dag.

Publiceret:
03/11/2015