Søg ny pulje: Bæredygtige museer

Slots- og Kulturstyrelsens (SLKS) nye pulje ‘Bæredygtige museer’ kan søges af statslige og statsanerkendte museer, som ønsker at udvikle og implementere strategier inden for kulturel, social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. SLKS efterspørger i første omgang interessetilkendegivelser, som vil danne baggrund for udvælgelsen af projekter til den videre proces.

Partnerskaber som udgangspunkt

Interessetilkendegivelsen skal bygge på et partnerskab mellem minimum to statsanerkendte- og/eller statslige museer, men projektet kan inkludere andre relevante partnere – fx kulturaktører, uddannelsesinstitutioner, universiteter, kommuner og civilsamfundsorganisationer.

Målet med ordningen er at igangsætte og understøtte en ambitiøs strategisk udvikling af de statsanerkendte og statslige museers bæredygtighed. Der kan søges til projekter inden for kulturel, social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Det er muligt at vægte de fire bæredygtighedskriterier forskelligt eller at have strategisk fokus på et eller flere af kriterierne.

Deadline for interessetilkendegivelser: 15. september kl. 14.

Læs mere om puljen, kriterier og proces på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Publiceret:
02/08/2023