Søg pulje: Kunst og kultur i udsatte boligområder

Slots- og Kulturstyrelsens "Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2021" åbner i dag, den 16. december, og kan søges frem til den 12. februar. Der er afsat 5 millioner kroner til puljen.

Formålet er at understøtte aktivt medborgerskab gennem lokalt forankret kunst og kultur, og puljen kan søges af boligsociale aktører i partnerskab med fx museer. Puljen prioriterer projekter, som understøtter selvorganiserende fællesskaber på tværs af målgrupper.

Boligsociale aktører er lokalt forankrede og engagerede driftsorganisationer, der er tilknyttet de udsatte boligområder og helhedsplaner. Det er f.eks. boligforeninger, beboerforeninger, relevante afdelinger i kommuner, daginstitutioner, såvel som skoler og klubber.

Puljen støtter både projekter med specifikke målgrupper og projekter, der går på tværs af køn, alder, uddannelse, samt sociale, religiøse og kulturelle tilhørsforhold.

Læs mere her 

Publiceret:
16/12/2020