Sommerpakken er landet – og den er ikke museumsvenlig

Sommerpakken er netop landet. Med museumsbriller er der ikke meget at råbe hurra for. Pakken indeholder en pulje på 20 mio. kr. til publikumsfremmende aktiviteter og en udvidelse af aktivitetspuljen. Med udmøntningen kan de danske museer se ind i en særdeles usikker sommersæson.

I øjeblikket har hovedparten af museerne mindre end 50% af normalt besøg. Benspændet med coronapas og manglende grupper og børnefamilier er markante forhindringer. Og så mangler alle turisterne fra udlandet. Ingen ved hvordan sommerens besøg vil komme til at se ud.  Prognosen er lige nu ikke god hverken for sommeren eller efteråret.

Her-og-nu-puljer batter ikke
Aftalen om en (til dels) museumsrettet "pulje til publikumsfremmende initiativer for institutionstyper med faste attraktioner" ser ud til at være skåret over samme formel som de øvrige aktivitetspuljer, selvom sigtet skal være bredere. Det hedder således i aftalen, at: "Der kan søges tilskud til gennemførelse af særlige publikumsfremmende foranstaltninger efter institutionernes eget valg såsom særlige aktiviteter, særlige omvisninger og andre publikumsfremmende tiltag." 

Som der også står i aftalen, er museernes hovedaktivitet ikke enkeltstående kulturarrangementer. Alligevel er det jo det, der lægges op til – museerne skal ud at opfinde nye ting. Desuden kan puljen kun søges af statslige og statsanerkendte museer.

Flemming Just, formand for ODM, siger:

"Desværre vil forslaget ikke betyde det store i forhold til de tab, som museerne lige nu lider med meget lave besøgstal som følge af de manglende turister og benspændet med corona-pas. Museerne har knoklet for at holde skruen i vandet og genåbne med både nye udstillinger og et allerede planlagt aktivitetsprogram – trods en virkelig presset økonomi. Derfor batter flere her-og-nu-puljer ikke det store. Museerne har allermest brug for gæster gennem tælleapparaterne – ikke at bruge endnu flere ressourcer på at skulle finde på nye projekter."

Frem for flere aktivitetspuljer ville det være en større og mere langsigtet hjælp at tænke i midler til omstilling. Der mangler efter to svære år midler til investering i både grøn omstilling, bedre og brugervenlig IT-infrastruktur og kompetenceløft, specielt på det merkantile område m.m.  Kort sagt risikovillig kapital der, uden økonomisk truende skyer hængende, kan bruges til at omstille og udvikle museernes forretningsmodeller, bl.a. i lyset af ændrede adfærdsmønstre og måske færre internationale turister fremover.

Knap nok et plaster på såret
Museernes besøgstal er lige nu over en bred kam ekstremt lave, og sidste sommer hjalp sommerpakken stort og var med til at sikre arbejdspladser. Halv entre, mange danskere i sommerlandet og fokus på lokale oplevelser gjorde, at de danske museer lykkeligvis ”kun”  havde anslået økonomisk nedgang på mellem 10-20% sidste år. En nylig Epinion-undersøgelse, egne medlemsundersøgelser og medlemmernes tilbagemeldinger efter genåbningen peger på, at coronapasset er et benspænd, som betyder, at de mere spontane museumsbesøg udebliver, og at der fortsat er alt for få familiebesøg, busgæster – eller andre grupper. Og samtidig er billedet helt generelt, at de internationale turisterne udebliver. Så der er givet flere årsager til den ret markante nedtur, museerne lige nu er ude i. Og i den sammenhæng er årets sommerpakke knap nok et plaster på såret. 

Kompensation afgørende
Kompensationsmulighederne udløber 31. juni, og derefter er der ikke meget hjælp at hente. Så længe coronapasset er et krav, så længe der er restriktioner på areal, krav om mundbind osv., bør der også være kompensationsmuligheder. Ellers ser det sort ud for store dele af den danske museumsbranche. I ODM appellerer vi derfor til politikerne om at forlænge nødpuljen, så der i det mindste er et sikkerhedsnet for de hårdest ramte kulturinstitutioner.

ODM's forslag til sommerpakken lød:

  • En model som sidste år, dog eventuelt fordelt ud på en længere / anden periode og evt. en lavere procentsats for refusion
  • Hvis man virkelig vil støtte udvikling af nye tiltag, så kunne man lave en omstillingspulje for kulturinstitutioner. Det vil kunne hjælpe på lang sigt, og vil fremtidssikre os i 2022 og frem
  • En nødpulje bør fastholdes/oprettes. Museerne ser ind i en overordentlig usikker og svær sæson, ikke mindst de museer, der har mange turister, vil stadig i sommeren 2021 lide betydelige tab. Der bør afsættes midler til at hjælpe de hårdest ramte ved årets udgang – eller når der opstår likviditetsproblemer i efteråret.
     

Læs mere

Læs hele aftalen her

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
04/06/2021