Spørgeskemaundersøgelse om bevaringsforhold

79 af de 97 statsanerkendte museer, imponerende 81% af museerne, besvarede i forsommeren et spørgeskema med henblik på i en let og ikke bureaukratisk form at give et øjebliksbillede af museernes generelle magasin- og bevaringsforhold.

Afsættet var ODM’s længe nærede ønske om på sigt at få udarbejdet en landsdækkende bevaringsplan for de danske museer og at medvirke til at kvalificere de aktuelle politiske drøftelser i den efterhånden langvarige debat.

Læs mere om samrådet i maj

Læs resumé af spørgeskemaundersøgelsen

 

Publiceret:
17/12/2018