Stadigt flere besøgende på landets museer

Danmarks Statistik har offentliggjort besøgstallene for 2017. Samlet set havde de danske museer 15,5 mio. besøgende i 2017 mod 15,0 mio. i 2016, hvilket er en stigning på 3 pct. De statsanerkendte og statslige museer udgør 79 pct. af det samlede besøgstal i 2017 med 12,3 mio. besøgende gæster. Besøgstallet har været stigende i længere årrække og er et imponerende vidnesbyrd om stor interesse. Museerne i Danmark er ganske enkelt helt i front, når det kommer til at samle danskerne! 

Den karakteristik står ikke alene, men suppleres i Kulturen på P1, d. 2.5.18, hvor lektor Lise Skytte Jakobsen, Center for Museologi på Aarhus Universitet, redegjorde for, at museerne i de senere år har fået en langt bredere palet af formidlingstilbud, og at det er lykkedes at etablere sig som et sted, hvor besøgende kommer for at få en lærerig oplevelse i fællesskab. Hun påpegede i øvrigt, at der også inden for museumsverdenen kan tales om en særlig dansk model, hvor museerne betragter sig som en samlet enhed og har stor interesse i at dele viden og erfaring med hinanden. Vi er glade for, at hun specifikt nævner ODM’s årlige formidlingsseminar som eksempel på et forum, hvor museer deler viden om den mere publikumsorienterede del af museernes virke. 

”Et eller andet må disse museer gør rigtigt”
Også onlinemagasinet ”Søndag aften” er i maj-udgaven optaget af de knusende flotte tal. Her konkluderes, at ”et eller andet må disse museer gør rigtigt”. Magasinet hæfter sig ved, at selv om der er fremgang for alle, er den største fremgang i besøgstal inden for gruppen af statsstøttede museer, der fra 2016 til 2017 er vækstet fra 9,2 mio. til 9,8 mio. – og i øvrigt bemærker, at netop disse museers besøgstal fra 2009 og til 2017 er steget med 50% – på kun otte år! Der redegøres også for, at fremgangen primært drives af de i København baserede museer, samt at de kulturhistoriske museer havde 52% af de besøgende gæster i 2017 mod 59% i 2009, og at det især er kunstmuseerne, som har den største fremgang. Siden 2009 er besøgstallet således steget fra 2,7 mio. i 2009 til 4,2 mio. i 2017. Kunstmuseernes besøgstal er dog uændret fra 2016 til 2017.

Statistik er taknemmelig – og der er faldgruber, også i ovenstående tal. Tilbage står dog, at museerne helt generelt i vækst, når det kommer til at tiltrække gæster og tjene penge. De besparelser, der ulykkeligt rulles ud over museerne i disse år, både indirekte på grund af generelt stigende driftsomkostninger, og så de helt direkte reelt politisk betingede besparelser, primært fra statens side, gør, at der trods brede smil over fine tal er grund til panderynker. For der er ikke tvivl om, at al den kraft, der kommer til udtryk i museernes udadvendte arbejde, hentes fra det langsigtede og grundlæggende basale museumsarbejde i samlinger og på bevaringsområdet. Her kan bare henvises til den seneste tids debat om store problemer med magasinforholdene på mange danske museer. En problemstilling der stadig er uløst – og som det er svært at skabe reel politisk opmærksomhed om.

Publiceret:
14/05/2018